Показати простий запис статті

dc.contributor.author Bidyuk, P.I.
dc.contributor.author Litvinenko, V.I.
dc.contributor.author Ponomarenko, S.O.
dc.date.accessioned 2010-12-01T14:14:46Z
dc.date.available 2010-12-01T14:14:46Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation A novel approach to remote sensing of vegetation / P.I. Bidyuk, V.I. Litvinenko, S.O. Ponomarenko // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2005. — № 1. — С. 119-126. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13770
dc.description.abstract The problem of remote estimation of chlorophyll content in vegetation is considered. Some reflectance spectra have been recorded for winter wheat leaves with various level of chlorophyll concentration. To reduce the level of noise in the measurement data produced by measuring system and possible influence of soil surface smoothing procedure proposed by Savitzky and Golay was applied. The 1st derivative of reflec-tance spectra curves had been computed and analyzed with respect to correlation with pigment content. To compute an estimate of chlorophyll content multiple re-gression as well as neural net approach have been applied and both proved to be successful. uk_UA
dc.description.abstract Pозглянуто проблему оцінювання концентрації хлорофілу в рослинах. Проведено експерименти з метою запису відбитих спектрів для озимої пшениці з різними значеннями вмісту хлорофілу. Побудовано графіки перших похідних та виконано аналіз вмісту пігменту. Для зменшення рівня шумів експериментальних даних використано процедуру згладжування, запропоновану Савицьким і Голеєм, яка базується та 9-точковій згортці. Для оцінювання вмісту хлорофілу успішно застосовано лінійну множинну регресію та нейронні мережі. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена проблема оценивания концентрации хлорофилла в растениях. Проведены эксперименты с целью записи отраженных спектров для озимой пшеницы с различными значениями содержания хлорофилла. Построены графики первых производных и выполнен анализ содержания пигмента. Для уменьшения уровня шумов экспериментальных данных использована процедура сглаживания, предложенная Савицким и Голеем, которая основывается на 9-точечной свертке. Для оценивания содержания хлорофилла успешно применена множественная регрессия и нейронные сети. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.subject Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем uk_UA
dc.title A novel approach to remote sensing of vegetation uk_UA
dc.title.alternative Новый подход к дистанционному оцениванию состояния растений uk_UA
dc.title.alternative Новий підхід до дистанційного оцінювання стану рослин uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 62-50


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис