Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ципік, О.
dc.contributor.author Осташ, Б.
dc.contributor.author Ребець, Ю.
dc.contributor.author Федоренко, В.
dc.date.accessioned 2017-11-25T16:56:21Z
dc.date.available 2017-11-25T16:56:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW / О. Ципік, Б. Осташ, Ю. Ребець, В. Федоренко // Цитология и генетика. — 2013. — Т. 47, № 1. — С. 11-16. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0564-3783
dc.identifier.other DOI: 10.3103/S0095452713010106
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126516
dc.description.abstract Ділянка кластера генів біосинтезу ландоміцину Е (lnd-кластера) S. globisporus 1912, що фланкує структурні гени lndZ4-Z6, містить чотири відкриті рамки зчитування – lndW, lndW2, lndYR і lndY. Ген lndY кодує імовірну Ser/Thr протеїнкіназу, котра, як передбачалося, разом з репресором LndYR може контролювати продукцію ландоміцинів і морфогенез у S. globisporus 1912. Однак результати виконаних експериментів свідчать, що за лабораторних умов ген lndY не задіяний у цих процесах. З використанням транскрипційного злиття промотора lndWр із репортерним геном катехолдиоксигенази xylE вивчено характер взаємодії промотора lndWр з репресором LndYR у часі та опрацьовано систему скринінгу лігандів LndYR in vivo. uk_UA
dc.description.abstract Участок кластера генов биосинтеза ландомицина (lnd-кластера) Streptomyces globisporus 1912, фланкирующий структурные гены lndZ4-Z6, содержит четыре открытые рамки считывания – lndW, lndW2, lndYR и lndY. Ген lndY кодирует вероятную Ser/Thr протеинкиназу, которая, как пред-полагалось, вместе с репрессором LndYR может контролировать продукцию ландомицинов и морфогенез у S. globisporus 1912. Однако результаты наших экспериментов свидетельствуют о том, что в лабораторных условиях ген lndY не участвует в этих процессах. При помощи транскрипционного слияния промотора lndWр гена АВС-транспортера lndW с репортерным геном катехолдиоксигеназы xylE изучен временной характер взаимодействия этого промотора с LndYR и разработана система скрининга лигандов LndYR in vivo. uk_UA
dc.description.abstract Streptomyces globisporus 1912 lnd-cluster region which flanks structural lndZ5-lndZ6 genes contains four open reading frames lndW, lndW2, lndYR and lndY. The latter one encodes putative proteinase which can regulate landomycin production and morphogenesis like LndYR. However, results of lndY overexpression and gene knockout showed that lndY did not participate in regulation of landomycin production and morphogenesis of Streptomyces globisporus 1912. Using transcriptional fusion of promoter lndWð to catechol dioxygenase reporter gene xylE the temporal character of interaction of promoter lndWð and repressor LndYR was studied. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Цитология и генетика
dc.subject Оригинальные работы uk_UA
dc.title Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW uk_UA
dc.title.alternative Характеристика участка lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, содержащего гены lndY, lndYR, lndW2 И lndW uk_UA
dc.title.alternative Characterization of the Streptomyces globisporus 1912 lnd-cluster region containing the lndY, lndYR, lndW2, and lndW genes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 579.873.1:577.181.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис