Перегляд за автором "Podoba, Yu.Ya."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Berezhniy, V.L.; Skibenko, A.I.; Fomin, I.P.; Pinos, I.B.; Ocheretenko, V.L.; Pavlichenko, O.S.; Podoba, Yu.Ya.; Kotsubanov, V.D.; Nikol’skiy, I.K.; Nazarov, N.I.; Tsybenko, S.A.; Volkov, E.D.; Chechkin, V.V.; Slavniy, A.S.; Litvinov, A.P.; Kulaga, A.Ye.; Yamazaki, K.; Miyazawa, J.; Voitsenya, V.S.; Tarasov, I.K. (Вопросы атомной науки и техники, 2002)
  • Volkov, E.D.; Berezhnyj, V.L.; Bondarenko, V.N.; Chechkin, V.V.; Fomin, I.P.; Grigor’eva, L.I.; Konovalov, V.G.; Kotsubanov, V.D.; Kulaga, A.E.; Lapshin, V.I.; Lesnyakov, G.G.; Litvinov, A.P.; Lozin, A.V.; Mironov, Yu.K.; Moiseenko, V.E.; Nazarov, N.I.; Nikol’skij, I.K.; Ocheretenko, V.L.; Pavlichenko, O.S.; Pinos, I.B.; Podoba, Yu.Ya.; Romanov, V.S.; Shapoval, A.N.; Shcherbinina, T.E.; Skibenko, A.I.; Slavnyi, A.S.; Sorokovoy, E.L.; Tarasov, I.K.; Tsybenko, S.A.; Voitsenya, V.S. (Вопросы атомной науки и техники, 2003)
    It was shown that there is the possibility of ITB formation in the vicinity of rational surfaces in a torsatron magnetic configuration. The formation of ITB is accompanied by fast change of plasma poloidal rotation velocity, ...
  • Skibenko, A.I.; Pavlichenko, O.S.; Volkov, E.D.; Fomin, I.P.; Berezhniy, V.L.; Ocheretenko, V.L.; Pinos, I.B.; Podoba, Yu.Ya.; Nazarov, N.I.; Tsybenko, S.A.; Litvinov, A.P. (Вопросы атомной науки и техники, 2002)