Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за автором "Курдаченко, Л.А."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за автором "Курдаченко, Л.А."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Курдаченко, Л.А.; Пипка, О.О.; Семко, М.М. (Доповіді НАН України, 2015)
  Вивчаються структури локально скiнченних груп, всi циклiчнi пiдгрупи яких є або зростаючими (вiдповiдно субнормальними), або мають скiнченний iндекс у своєму нормалiзаторi. Наведено їх опис i властивостi.
 • Діксон, M.Р.; Курдаченко, Л.А.; Семко, М.М. (Доповіді НАН України, 2016)
  Отримано детальний опис локально скінченних груп, що не є локально нільпотентними, всі неабелеві підгрупи яких є серійними, зростаючими або переставними.
 • Курдаченко, Л.А.; Єрмолкевич, Т.В.; Субботін, I.Я. (Доповіді НАН України, 2012)
  Розглянуто періодичні групи, в яких скінченно породжені підгрупи або переставні, або пронормальні. Отримано повний опис таких груп.
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А. (Доповіді НАН України, 2010)
  Нехай G — група. Пiдгрупа H групи G називається пронормальною, якщо для кожного g, що належить G, пiдгрупи H i H^g є спряженими у пiдгрупi <H,H^g>. У роботi дослiджуються неперiодичнi групи, пiдгрупи яких або пронормальнi, ...
 • Курдаченко, Л.А.; Пипка, О.О.; Субботiн, I.Я. (Доповіді НАН України, 2015)
  Для алгебр Лi одержано узагальнення теоретико-групової теореми Бера, яка iлюструє зв’язки мiж факторами верхнього та нижнього центральних рядiв групи.
 • Курдаченко, Л.А.; Отал, Х.; Пипка, О.О. (Доповіді НАН України, 2015)
  Доведено, що клас локально скiнченних груп, якi мають скiнченну експоненту, є класом Бера. Також знайдено клас груп, для яких фактор-група G/L групи G за її локально нiльпотентним резидуалом L буде локально нiльпотентною. ...
 • Курдаченко, Л.А.; Отал, Х.; Пипка, О.О. (Доповіді НАН України, 2016)
  Доведено, що зi скiнченностi ковимiрностi деякого члена ζk(L) верхнього центрального ряду алгебри Лейбнiца L випливає скiнченнiсть вимiрностi γk+1(L), та отримано границю для цiєї вимiрностi.
 • Діксон, М.Р.; Курдаченко, Л.А.; Пипка, О.О. (Доповіді НАН України, 2014)
  Отримано новi узагальнення теорем Шура та Бера. Зокрема, доведено автоморфнi аналоги теорем Шура та Бера у випадку, коли група внутрiшнiх автоморфiзмiв має скiнченний iндекс у довiльнiй пiдгрупi групи автоморфiзмiв.
 • Курдаченко, Л.А.; Пипка, О.О.; Субботін, I.Я. (Доповіді НАН України, 2012)
  Отримано нові результати щодо зв'язків та узагальнень пронормальних підгруп. Зокрема, розглянуто групи, кожна циклічна підгрупа яких є самоспряжено-переставною. Наведено повний опис таких груп в деяких дуже широких класах ...
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А. (Доповіді НАН України, 2016)
  Отримано детальний опис алгебр Лейбніца, усі власні підалгебри яких є алгебрами Лі, та алгебр Лейбніца, усі власні підалгебри яких є абелевими.
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А.; Гринь, К.О. (Доповіді НАН України, 2013)
  Довiльну фаззi-групу можна розглядати як сукупнiсть її фаззi-точок. Запропоновано “точковий” пiдхiд до вивчення структури довiльної фаззi-групи, визначеної на абстрактнiй групi. Розглянуто нормальнi, зростаючi та переставнi ...
 • Курдаченко, Л.А.; Петренко, Б.В.; Суботін, І.Я. (Український математичний журнал, 1997)
  Доведено, що в артіновім модулі над нескінченною FC-гіперцентральною локально розв'язною групою верхній FC-гіперцентр має пряме доповнення. Таким чином, отримано узагальнення теорем Д. І. Зайцева і З. Дуана.
 • Курдаченко, Л.А.; Субботiн, I.Я.; Чупордя, В.А. (2007)
  We consider a following special case of Artinian finitary modules. Let D be a Dedekind domain and G is a group. The DG-module A is said to be bounded Artinian finitary, if A is Artinian finitary, and there are the numbers bF ...
 • Курдаченко, Л.А.; Субботін, І.Я.; Чупордя, В.А. (Доповіді НАН України, 2014)
  Нехай R — кiльце, G — група. Модуль A над груповим кiльцем RG будемо називати мiнiмаксно-антифiнiтарним RG-модулем, якщо фактор-модуль A/CA(H) є мiнiмаксним як R-модуль для будь-якої власної пiдгрупи H, яка не є скiнченно ...
 • Курдаченко, Л.А.; Пипка, О.О.; Субботін, I.Я. (Доповіді НАН України, 2011)
  Отримано нові результати щодо зв'язків між пронормальними, абнормальними та контранормальними підгрупами. Зокрема, наведено нові характеризації пронормальних та абнормальних підгруп. Також опис груп, усі підгрупи яких ...
 • Курдаченко, Л.А.; Муньоз-Есколано, Х.М.; Турбай, Н.А. (Доповіді НАН України, 2012)
  Пiдгрупа H групи G називається спряжено-переставною, якщо HH^g = H^gH для кожного елемента g, що належить G. Доведено субнормальнiсть спряжено-переставних пiдгруп у деяких класах нескiнченних груп, таких, наприклад, як ...
 • Курдаченко, Л.А.; Турбай, Н.А. (2008)
  A subgroup H of the group G is said to be permutable (or quasinormal) in G, in symbols H per G, if HK = KH for all subgroups K of G. We consider periodic locally soluble FC-groups, in which the permutability is a transitive ...