Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Економічні інновації, 2015, вип. 60, том I за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Економічні інновації, 2015, вип. 60, том I за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Badalov, Rovshan (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглянуто поняття «державних закупівель», проаналізовано порядок розробки політики державних закупівель, а також механізм їх здійснення та на прикладі економіки Азербайджану. Розроблено пропозиції щодо підвищення ...
 • Автор відсутній (Економічні інновації, 2015)
 • Кісеоларь, М.Г. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розкрито теоретичні і практичні аспекти формування біопаливного сектору, який відповідає принципам екологічності, сталості, відновлювальності. Окреслено перепони, засади й потенційні можливості розвитку біопалива ...
 • Ґудзь, П.В. (Економічні інновації, 2015)
  Дано на основі аналізу літературних джерел авторське трактування суті і змісту ребрендингу як інструменту маркетингового управління містом. Проведено дослідження практики ребрендингу зарубіжних міст, запропоновано підходи ...
 • Антофий, Н.Н.; Болела, Е.А. (Економічні інновації, 2015)
  Розглядається проблема безробіття серед працездатного населення світу. Аналізуються статистичні дані всього світу та Європейського союзу за останні роки. Розглянуто рівень безробіття країн Великої Сімки. Встановлені шляхи ...
 • Жилін, М. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглядаються проблеми функціонування і розвитку портової системи України. Обосновани шляхи підвищення ефективності їх діяльності. Морські порти, розвиток портових потужностей організаційні аспекти.
 • Андерсон, Н.В. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглядаються моделі організації та управління природокористування в країнах ЄС для можливого впровадження європейського досвіду в Україні. Виділено специфічні особливості державного управління низки європейських ...
 • Купінець, Л.Є.; Обнявко, Т.С. (Економічні інновації, 2015)
  Визначено джерела екологічного забруднення військово-промислового комплексу (ВПК) країн Північного Причорномор’я. Проведені дослідження спроможності ВПК України до впровадження екологоорієнтованих проектів та екологічних ...
 • Корецький, М.Х.; Spyrliades, E.S.; Корецька, С.О. (Економічні інновації, 2015)
  Останнім часом все більше абітурієнтів з України хочуть навчатися саме в Європі. У статті розглянуто альтернативні шляхи здобуття вищої освіти українськими абітурієнтами. Диплом отриманий в європейському університеті ...
 • Лайко, О.І. (Економічні інновації, 2015)
  В статті запропоновано концепцію формування регіональної інвестиційної політики на основі використання переваг щодо розвитку певних видів економічної діяльності в Українському Причорномор'ї та на основі використання ...
 • Ларіна, Я.С. (Економічні інновації, 2015)
  У статті подано авторське визначення категорій «стратегія», «інноваційна стратегія». Запропонована класифікація інноваційних стратегій. Обґрунтована залежність вибору інноваційних стратегій від конкурентного статусу ...
 • Горячук, В.Ф.; Жиленко-Паламарчук, І.О. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглянуті питання історичних витоків та етапів формування інституціоналізму. Здійснено порівняльний аналіз неокласичного та інституціонального напрямів економічної теорії.
 • Кухарчик, A.Г. (Економічні інновації, 2015)
  У роботі розглянуто умови використання концепцій логістики у мультимодальних перевезеннях. Охарактеризовано суть наведених концепцій. Визначено принципи вибору необхідної концепції для ефективного функціонування мультимодальної ...
 • Журавльова, Т.О.; Назаркіна, Л.І. (Економічні інновації, 2015)
  У статті розглянуто проблеми управління кредитним ризиком. Банківський кредит є головним джерелом забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств. У процесі кредитування, банки піддаються ...
 • Маштакова, І.О. (Економічні інновації, 2015)
  У статті проаналізовано поняття «маркетинг освітніх послуг», існуючі методики аналізу друкованих звернень на ринку освітніх послуг. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат шляхом удосконалення сутності поняття «маркетинг ...
 • Зінченко, Ю.В. (Економічні інновації, 2015)
  Розглянуто теоретичні основи аналізу екологічного ризику як базису раціонального природокористування. Показано, що з економічної точки зору екологічний ризик є багатофакторною функцією ймовірностей та збитків у різних видах ...
 • Бутенко, І.А.; Курносова, А.В. (Економічні інновації, 2015)
  Розглянуто методичні підходи до оцінки ефективності системи управління персоналом та можливість їх застосування кадровими службами вітчизняних підприємств. Виділено показники діяльності служби управління персоналом ...
 • Залюбінська, Л.М.; Литвиненко, К.О. (Економічні інновації, 2015)
  В роботі проаналізовано місце ринку комерційної нерухомості в народному господарстві, розглянуто взаємозв’язок цього ринку з іншими суб’єктами економічної системи та визначено їх взаємовплив. Це дозволило побудувати модель ...
 • Боярчук, А.І.; Гудзь, М.В. (Економічні інновації, 2015)
  Наданні концепції глобалізації у сучасній соціально-економічній теорії. Наведені позитивні і негативні наслідки впливу глобалізації на розвиток української економіки.
 • Боярчук, А.І.; Гудзь, М.В. (Економічні інновації, 2015)
  Наданні концепції глобалізації у сучасній соціально-економічній теорії. Наведені позитивні і негативні наслідки впливу глобалізації на розвиток української економіки.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис