Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Археологія і давня історія України, 2013, вип. 11 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Археологія і давня історія України, 2013, вип. 11 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (Археологія і давня історія України, 2013)
 • Башкоў, А.А.; Іоў, А.В. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Територія західного беларуського Полісся здавна привертала до себе увагу етнографів, фольклористів, лінгвістів. Так, наприклад, стародавня історія Кам’янця залишалася до останнього часу білою плямою. Дослідженнями Іова ...
 • Бережинский, В.Г.; Ивануц, М.Г. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Исследования древнерусского военного искусства невозможно представить без учета особенностей древнерусского военного зодчества. Специалисты-археологи уже давно обращали внимание на тесную связь между особенностями военной ...
 • Виногродська, Л.І. (Археологія і давня історія України, 2013)
  У статті розглядаються городища давньоруського часу, що були відкриті розвідками на теренах Волині і Полісся. Всі розглянуті городища знаходилися на стратегічно важливій оборонно-торговій лінії Західного Бугу і Послуччя. ...
 • Готун, І.А.; Гунь, М.О.; Казимір, О.М.; Петраускас, А.В. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Публікація присвячена результатам пам’яткоохоронних робіт на давньоруському селищі Петрушки у західних передмістях Києва. Характеризуються отримані матеріали, що висвітлюють особливості побуту і господарської діяльності ...
 • Гунь, М.О. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Статтю присвячено функціональному та морфологічному аналізу керамічного комплексу розташованого у південних Київських передмістях середньовічного селища Ходосівка-Рославське, що досліджується Північною експедицією ...
 • Златогорський, О.Є.; Демедюк, С.В. (Археологія і давня історія України, 2013)
  У статті на основі нових археологічних джерел та аналізу літописних даних стверджується локалізація давньоруського міста Рай, згаданого у літописі під 1255 та 1287 рр., на східній околиці сучасного селища Шацьк Волинської ...
 • Івакін, Г.Ю.; Томашевський, А.П.; Павленко, С.В. (Археологія і давня історія України, 2013)
  У статті вводяться до наукового обігу результати досліджень місць видобування і первинної переробки пірофілітового сланцю й кварцитів на Словечансько-Овруцькому кряжі. Подаються, систематизуються та аналізуються численні ...
 • Капустін, К.М. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Спроби класифікувати укріплені поселення за зовнішніми ознаками здійснювались з середини ХІХ ст. Як показали дослідження, на території Київської землі матеріали середини ХІІІ–XV ст. виявлено на 51 городищі. Загалом ...
 • Кедун, І.С.; Черненко, О.Є. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Авторами статті розглядається історія вивчення вітчизняними дослідниками початкового періоду Новгорода-Сіверського. Проводиться співставлення даних писемних джерел та висновків істориків. Аналізується історична ...
 • Козловська, Н.А.; Пашкевич, Г.О.; Хамайко, Н.В. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Стаття є публікацією результатів палеоботанічних досліджень матеріалів, отриманих із археологічних розкопок по вул. Спаській, 35 у м. Києві.
 • Курсите, Я.; Йиргенсоне, Р. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Среди большого количества природных явлений, которые имели для балто-словянского мира сакральное значение, важное место всегда отводилось камню. Мы находим отдельно стоящие камни, которые становятся предметом поклонения и ...
 • Liwoch, R. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Среди многочисленных артефактов, которые хранятся в фондах археологического музея в Кракове особое внимание привлекают свинцовые пломбы из средневекового города Дорогочин. В статье исследуются вопросы классификации пломб, ...
 • Панишко, С.Д. (Археологія і давня історія України, 2013)
  У статті запропонована нова локалізація дитинця давньоруського Володимира за межами сучасного городища, на території навколо Успенського собору.
 • Пашкевич, Г.О.; Непомящих, В.Ю. (Археологія і давня історія України, 2013)
  У вітчизняній археології залишається актуальним дослідження та введення у науковий обіг археологічних матеріалів, що комплектують фондові колекції. Одну з них репрезентують матеріали, здобуті під час досліджень Білгорода ...
 • Погоржельська, І.В. (Археологія і давня історія України, 2013)
  В роботі на прикладі комплексів стоянки Бужанка 2, де зустрінутий аномально високий відсоток кварциту, аналізується стратегія використання різних видів кам’яної сировини палеолітичною людиною у регіоні Середнього Подесення.
 • Прищепа, Б.А. (Археологія і давня історія України, 2013)
  В роботі дано характеристику слов’яно-руських городищ у поліських районах Погориння в межах Рівненської області. Аналізуються основні результати польових досліджень, висвітлюються процеси трансформації поселенських ...
 • Ситий, Ю.М. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Дослідження Замкової гори в Любечі має довгу багаторічну історію. Загальновідомі цікаві та різноманітні знахідки давньоруського і пізньосередньовічного часу з пам’ятки. Окремо вивчались оборонні споруди Любецького замку. ...
 • Томенчук, Б.П. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Увагу істориків та археологів стародавній Галич привертає вже більше ста років. Головним чином дослідниками вивчалися писемні повідомлення. Нові дані отримані в ході археологічних розкопок дозвилили суттєво доповнити ...
 • Квітницький, М.В.; Петраускас, А.В.; Чміль, Л.В.; Починок, Е.Ю. (Археологія і давня історія України, 2013)
  Статтю присвячено попередній публікації матеріалів XVI–XVIII ст. з досліджень території середньовічної фортеці замку в м. Біла Церква у 2011 р. Розкопками виявлено 29 археологічних об’єктів різного призначення. Найбільш ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис