Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2005 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2005 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Іскакова, Г. (2005)
  Основний зміст посткомуністичної трансформації полягає, головним чином, у переході від командної економіки до ринкової, від тоталітарного й авторитарного режимів до демократичного. На характер і тривалість трансформаційних ...
 • Дмитренко, М. (2005)
  У статті, на основі аналізу наукових джерел, досліджується феномен політичної культури (зокрема – української) як складного, динамічного, багаторівневого утворення, яке формується під впливом економічних, суспільно6владних, ...
 • Ганжуров, Ю. (2005)
  У статті визначаються сутність парламентської моделі лобіювання, причини та суб’єкти його реалізації в контексті комунікативних процедур законотворення і мотиваційних зв’язків як визначальної складової механізму лобістського ...
 • Ганжуров, Ю. (2005)
  Сучасна модель теорії і практики парламентаризму передбачає активізацію усіх складових громадянського суспільства в контексті теорії публічних комунікацій, зміцнення яких є неодмінною ознакою демократизації суспільства.
 • Маруховський, О. (2005)
  У статті аналізуються соціально-політичні аспекти теорії інформаційного суспільства, викладені в праці японського футуролога Йонези Масуди „Комп’ютопія”.
 • Рябінін, Є. (2005)
  У статті розглядаються можливості транскордонного співробітництва регіонів України і Російської Федерації. Аналізуються фактори, що гальмують цей перспективний процес, висловлюються міркування щодо їх подолання.
 • Богайчук, В. (2005)
  Чи можлива деполітизація армії? Чи можливо на практиці ізолювати армію від політики? Автор статті дотримується думки, що армія, як специфічний інститут держави, відіграє важливу роль в політичній системі суспільства. Вона ...
 • Бабієва А. (2005)
  Насилля стало невід’ємною складовою сучасного життя. Хоча насильницькі акти здійснюються з найдавніших часів, проте наша епоха відзначається зростанням їх кількості, а також „якості”. Це засвідчують, зокрема, збройний ...
 • Рейтерович, І. (2005)
  Держави Центрально-Східної та Східної Європи, починаючи з кінця 1980-х років, перебувають на перехідному етапі розвитку. Більшість дослідників ідентифікує цей період як перехід від „адміністративного соціалізму” до ...
 • Шубін, С. (2005)
  У статті висвітлюється роль політичного маркетингового аналізу як ефективного методу дослідження сучасних політичних процесів. Наголошується на потребі актуалізації вивчення чинників політичної дії.
 • Кіндратець, О. (2005)
  В сучасних умовах проблема політичних змін в Україні набуває особливої гостроти. Не менш важливою є і проблема збереження стабільності. Українським вченим належить пояснити політичні зміни, які відбулися на тринадцятий рік ...
 • Поліщук, І. (2005)
  Розглядається змістова суть, правовий статус і сучасні тенденції розвитку інституту політичних партій як суб’єктів виборчого процесу. Окреслено прогноз розвитку партійної системи України в контексті реформування її виборчої ...
 • Іщенко, О. (2005)
  У статті досліджується проблема інноваційного розвитку і трансформування інститутів, засобів та політичних пріоритетів соціальної регуляції державної і недержавної влади. В контексті європейських і світових пріоритетів ...
 • Мацієвський, Ю. (2005)
  Автор статті не погоджується з поширеним трактуванням подій листопада – грудня 2004 року в Україні як революції. Натомість пропонується їх альтернативне пояснення крізь призму транзитології, що дає, на думку автора, ...
 • Новакова, О. (2005)
  Аналізуються шляхи формування політичної еліти України. Робиться висновок, що після „помаранчевої революції” відкриваються нові перспективи для цих процесів. Політичній еліті в нових умовах належить не просто змінити свій ...
 • Шульга, М. (2005)
  Синтез цілей-ідей, що визначаються геополітикою, та відповідних географічних конфігурацій і культурних архетипів досягається за допомогою поняття геополітичного образу, вироблення якого є провідною темою фундаментальних ...
 • Пащенко, В. (2005)
  Теорія громадянського суспільства, до розвитку якої останнім часом докладаються значні зусилля, потребує, здається, не лише прикладних досліджень, спрямованих на практичне її застосування, але й розробки її інструментарію, ...
 • Романюк, О. (2005)
  Події, що відбувалися в Україні в листопаді 2004 – січні 2005 року увійшли в історію під назвою „помаранчева революція”. Хоч ця подія і була унікальною, проте українська „помаранчева революція” багато в чому повторила ...
 • Горбатенко, В. (2005)
  Поняття „постмодерн” (або „постмодернізм”), що позначає сучасний цивілізаційний злам, „не стільки виявляється новою історичною епохою, скільки часом інтенсивного прояву суспільних та природних проблем нової якості” [1]. ...
 • Павленко, І. (2005)
  Автор статті, виходячи з досвіду європейського та українського парламентаризму, дає визначення феномена політичної опозиції і висловлює міркування щодо шляхів правового унормування діяльності парламентської опозиції в Україні.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис