Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент за темою "Актуальні видання"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент за темою "Актуальні видання"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Ткач, Б. (2006)
  Рецензія на книгу: Червонописький С. В., Костиря А. А. Історіографія війни в Афганістані (25 грудня 1979 – 15 лютого 1989 рр.). – К.: Міжрегіональний видавничий центр „Медінформ”, 2006. – 92 с.
 • Шайгородський, Ю.; Меркотан, К. (2006)
  Передмова до довідника: Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. Презентація тритомника відбулась 26 грудня 2005 року в УНІАН.
 • Стьопін, А. (2007)
  Рецензія на могографію: Василенко С.Д., Василенко М.Д. Геополітика України: Монографія. – Одеса: Друк, 2007. – 360 с.
 • Рибачук, М.; Ковальчук, В. (2004)
  Рецензія на книгу: Паньков Анатолій, Барладяну-Бирладник Василь. Релігія і боги Давньої Русі – України. Одеська національна юридична академія. – О., 2003. – 176 с. + 24 арк. іл.
 • Кудряченко, А. (2006)
  Рецензія на монографію: Кочубей Л. О. Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України): Монографія – К.: Вид-во „Юридична думка”, 2006. — 280 с.
 • Зінченко, А. (2007)
  Рецензія на монографію: Бородін Є.І. Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991 – 2004 рр.): Монографія. – Д.: Герда, 2006. – 472 с.
 • Романенко, А. (2005)
  Рецензія на підручник: Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.
 • Орлянський, В. (Політичний менеджмент, 2009)
  Рецензія на монографію: Кальян С. Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / С. Кальян. - Полтава: Довкілля. - К, 2009. - 335 с.
 • Пахарєв, А. (2007)
  Рецензія на монограцію: Ігор Куташев. Політична думка доби гетьманщини. Монографія. – Київ: Український Центр духовної культури, 2007. – 320 с.
 • Погорілко, В. (2004)
  Український центр політичного менеджменту започатковує нову справу – видання „Бібліотеки журналу „Політичний менеджмент”. Мета – публікація праць молодих вчених, які проводять дослідження з актуальних проблем політичних і ...
 • Кормич, Л. (2006)
  Рецензія на монографію: Кресіна І. О., Коваленко А. А., Молибога Р. М., Перегуда Є. В. Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві: Монографія. – К.: Логос, 2005. – 216 с.
 • Кочубей, Л. (2007)
  Рецензія на монографію: Ганжуров Ю. С. Парламент України в політичній комунікації. — К.: Україна, 2007. — 352 с.
 • Рубанець, О. (Політичний менеджмент, 2009)
  Рецензія на монографію: Андрєєва О. М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с.
 • Головатий, М. (2004)
  Рецензія на посібник: Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посіб. / За заг. ред. О. Л. Валевського, В. А. Ребкала. – К.: Міленіум, 2003. – 228 с.
 • Медвідь, Ф. (2005)
  Рецензія на книгу: Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939 – 1944 рр.). – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 480 с.
 • Бебик, В. (2006)
  Рецензія на монографію: Мілова М. І. На шляху до парламентської демократії: болгарський варіант: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2005. – 328 с.
 • Ганжуров, Ю. (2006)
  Рецензія на книгу: Нагорна Л. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с.
 • Крисаченко, В.; Степико, М. (2005)
  Рецензія на книгу: Гальчинський А. С. Час національного пробудження. Публіцистичне есе. — К.: НІСД, 2004. — 152 с.
 • Кухар, В. (2005)
  Рецензія на монографію: Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. – К.: Інстиут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ...
 • Смолянюк, В. (2006)
  Рецензія на монографію: Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис