Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Полісемія в українській термінології органічної хімії

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Цимбал, Н.А.
dc.date.accessioned 2013-11-21T21:17:36Z
dc.date.available 2013-11-21T21:17:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Полісемія в українській термінології органічної хімії / Н.А. Цимбал // Термінологічний вісник : Зб. наук. пр. — К.: ІУМ НАНУ, 2013.— Вип 2(2). — С. 22-27. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-8807
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/51282
dc.description.abstract Полісемія як семантичне явище повною мірою властиве українській термінології органічної хімії. Розвиток значень слів відбувається шляхом її метафоричних, метонімічних і функціональних перенесень. На основі аналізу семантичної структури наявних у терміносистемі багатозначних лексем виділено полісемію зовнішньосистемну і внутрішньосистемну. З’ясовано, що усунення багатозначності терміна можливе двома способами: створенням нової номінативної одиниці та створенням словосполучення, де опорний термін експліцитно конкретизується видовим. uk_UA
dc.description.abstract Polysemy as a semantic phenomenon is a proper feature of the Ukrainian terminology of the organic chemistry. The development of word meaning of the mentioned term system is the result of metaphoric, metonymic and functional shifts. The innersystem and outersystem polysemy was excreted on the basis of semantic structure of polysemantic lexemes analyses. The removal of term polysemy can be possible either by the creation of new nomination or by new words combination, where the strong term is concretized by the aspectual one. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Термінологічний вісник
dc.subject Галузеве термінознавство. Термінологія медицини, хімії, біології uk_UA
dc.title Полісемія в українській термінології органічної хімії uk_UA
dc.title.alternative Polysemy in the Ukranian organic chemistry terminology uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 811.162.2’373.46:54


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис