Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Почепцов, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  Наратив є типовим інструментарієм з точки зору соціального інжинірингу, бо дозволяє як утримувати соціальну систему в стабільності (і тоді вона переходить в метастабільний стан), так і виводити її звідти. Наратив несе в ...
 • Сладкий, Д. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розкриваються основні концептуальні підходи та зміст національної ідентичності, проаналізовано процеси в зарубіжних країнах, які стали наслідком криз національних ідентичностей, та їх вплив на національну і ...
 • Клименко, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Проблема корпоративної соціальної відповідальності, що значно актуалізувалася нині, в період глобалізації, викликає палкі дебати як у наукових колах, так і серед широкої громадськості щодо її змістового наповнення і ...
 • Телешун, С. (Політичний менеджмент, 2008)
  В українському суспільстві, яке перебуває нині у стані транзиту, активно формуються нові суспільні інститути і суспільні відносини. Ці складні процеси проходять на тлі перманентних системних криз, що, до речі, є основною ...
 • Пасічко, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті, на основі вивчення низки наукових праць, законодавчих та нормативно-правових актів України викладено бачення автором сутності обороноздатності держави та дається визначення понятійно-категоріального апарату, ...
 • Туленков, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Актуальність соціологічного аналізу організаційних засад соціального управління як суспільного феномена зумовлена об’єктивними потребами реформування організаційних структур управління сучасного українського суспільства, ...
 • Зоткін, А. (Політичний менеджмент, 2008)
  Розвиток суспільства – процес динамічний, який обумовлює суттєві зміни у всіх соціальних інститутах, а в першу чергу – в інституті політики, державної влади. Сучасний етап розвитку українського суспільства вже вийшов за ...
 • Якименко, Ю. (Політичний менеджмент, 2008)
  В останні роки політичні процеси в Україні відзначаються особливим динамізмом та гостротою. У 2004 - 2007роках країна пережила три загальнонаціональні виборчі кампанії – президентську 2004 року, виборів до Верховної ...
 • Рагімов, Е. (Політичний менеджмент, 2008)
  Стаття присвячена дослідженню складного процесу демократичних змін у політичній сфері Азербайджану. В процесі політичної модернізації відбувається як становлення нових, так і еволюція вже існуючих політичних інститутів, ...
 • Васильчук, Є. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті на основі програмно-ідеологічних праць О. Баркашова і програмних документів найбільшого націоналістичного руху Росії – „Російської національної єдності” аналізуються особливості соціально-економічної доктрини ...
 • Кукуруз, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Розуміння ролі політичного складу парламентської більшості і парламентської опозиції особливо актуальне для держав, які перебувають на стадії трансформації політичних систем. Для України у цьому зв'язку може бути корисним, ...
 • Мілова, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Автор доводить, що процеси партизації у політичному житті посткомуністичної Болгарії, як і інших країн ЦСЄ, відбувалися згідно з європейськими тенденціями еволюції партій, що впливає як на сучасний стан, так і на перспективи ...
 • Бурдяк, В.; Мороз, І (Політичний менеджмент, 2008)
  Питання вступу України до НАТО є одним з найвагоміших при визначені подальшого зовнішньополітичного курсу країни. Неоднозначність сприйняття цього явища в суспільстві проектувалось на діяльність Верховної Ради, ставало ...
 • Титаренко, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Головним мотивом для написання статті стали проблеми, пов’язані з неоднозначністю суспільно-політичних трансформацій, які відбуваються в Україні протягом останніх десятиліть, та актуалізованою необхідністю розвитку ...
 • Шайгородський, Ю. (Політичний менеджмент, 2008)
  Історії досліджень і тлумачень політики понад 2,5 тисячі років. Але й досі уявлення про політику, про систему категорій і понять, які описують це явище, про його функції залишаються дискусійними. І це зрозуміло. Політичні ...
 • Троцько, В.; Малюта, О.; Терещук, В.; Троцько, Л. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються питання, пов’язані з утриманням особового складу професійних Збройних Сил з урахуванням ринкових вимог та економічних умов України.
 • Малкіна, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розкриваються політичні і політико-правові механізми реалізації відповідальності глави держави в зарубіжних країнах та в сучасній Україні. На основі узагальнення зарубіжного досвіду формулюються рекомендації ...
 • Кармазіна, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Минає п’ятнадцять років з часу захисту в Україні першої дисертації з політичних наук. За цей період ми, представники вітчизняної політичної науки, мало обмінювалися думками щодо наших здобутків і прорахунків – регулярної ...
 • Пробийголова, Н. (Політичний менеджмент, 2008)
  Політична освіта та виховання молоді є основою підвищення її політичної активності. Для досягнення відповідного рівня цієї активності необхідне світосприйняття, сформоване згідно з принципами демократії, національної ...
 • Шепелєв, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Постійні зміни і розмаїття є важливими ознаками глобалізму, і тому, на перший погляд, може скластися враження, що в глобальній дійсності взагалі не існує жодних усталених форм і закономірних тенденцій. Насправді ж глобалізація ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис