Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Кармазіна, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Обираючи владу, народ завжди сподівається, що правління „ось цього” правителя стене „кращим”, ніж попереднього, а його „команда” обов’язково буде професійною, альтруїстичною, патріотичною тощо. Українці – не виняток: який ...
 • Висоцький, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Легітимаційна політика управляє смислами, здобуваючи та концентруючи соціальне визнання в інтересах суб’єктів політичного процесу, котрі її ініціюють. Оскільки передача та утвердження смислів можливі лише через ...
 • Коломієць, А. (Політичний менеджмент, 2008)
  Проблема насильства в суспільстві й політиці (як і чимало інших політико філософських питань) науково розроблена недостатньо. З одного боку, про неї і такі суміжні з нею явища, як примус, гноблення, диктат тощо, пише ...
 • Дівак, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті аналізується геополітична ситуація, яка склалася внаслідок проголошення незалежності Косово. Автор доходить висновку, що, незважаючи на певні побоювання міжнародної спільноти стосовно можливого виникнення певних ...
 • Демішева, І. (Політичний менеджмент, 2008)
  Дослідження дискурсу посідає одне з найважливіших місць у сучасній політичній науці. У цій статті автор акцентує увагу на символах і метафорах у дискурсі Президента України Віктора Ющенка.
 • Горбатенко, В.; Петренко, І. (Політичний менеджмент, 2008)
  Методологія вироблення знання про майбутнє склалася як сукупність експертних методів прогнозування, кожний з яких має свої можливості, специфічну процедуру і форму представлення випереджувальної інформації, потребує ...
 • Почепцов, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  Віртуальний простір, який підтримує сакральні об’єкти, живе за законами, що відрізняються від законів інформаційного і фізичного простору. Коли ці закономірності порушуються, то створюються конструкції, неефективні з точки ...
 • Петкова, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті обґрунтовуються переваги використання експертного опитування та контент-аналізу як адекватних методів вивчення іміджу держави. У відповідному дослідженні в якості експертів залучалися іноземні фахівці в галузі ...
 • Бойко-Бойчук, Л. (Політичний менеджмент, 2008)
  Проблему розробки і вдосконалення теоретико методологічних засад (у тому числі й перегляду сформованих) будь якої науки можна віднести до категорії „завжди актуально”. До того ж, в умовах прискорення соціальних процесів ...
 • Рубанов, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті пропонується авторська концепція сутності політичної аналітики як цілісної теоретико-прикладної системи політологічного знання.
 • Кохан, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  В сучасній українській політичній науці метод оцінювання використовується досить рідко, тоді як в західній традиції він є основою прикладних досліджень, перевірок ефективності реалізації державних програм і недержавних ...
 • Кривицька, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Дослідники демократичного транзиту пострадянських держав дійшли висновку, що країнам, які перебувають в перехідному стані, необхідно, перш за все, сформувати національну систему соціально-політичної ідентичності, а вже ...
 • Масюк, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті аналізуються основні передумови створення міфів про соціальне партнерство. Означена проблема розглядається з точки зору впливу міфів на якість втілення механізму партнерства в сучасних суспільних відносинах. ...
 • Михайлич, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті досліджується вплив мовного, етнічного та регіонального чинників на диференціацію в українському суспільстві за критерієм „свій – чужий – байдужий”.
 • Савойська, С. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються мовно-сепаратистські тенденції як політичне явище, обумовлене специфікою функціонування української мови як державної у регіонах, що вважаються „двомовними”. З’ясовується специфіка проявів ...
 • Романюк, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Одним з чинників, що спричинили політичну кризу в Україні після парламентських виборів 2006 року, стали зміни в системі державного правління: повноваження Президента і Верховної Ради щодо урядової влади були перерозподілені ...
 • Плакіда, Р. (Політичний менеджмент, 2008)
  Стаття присвячена аналізу можливостей місцевих молодіжних об’єднань у вирішенні актуальних проблем молоді на прикладі діяльності молодіжних організацій Донецької області – регіону з розвиненим молодіжним рухом. Розглядаються ...
 • Дрожжина, С. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти сучасного мультикультуралізму як одного з чинників демократизації суспільства.
 • Почепцов, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  Наратив є типовим інструментарієм з точки зору соціального інжинірингу, бо дозволяє як утримувати соціальну систему в стабільності (і тоді вона переходить в метастабільний стан), так і виводити її звідти. Наратив несе в ...
 • Сладкий, Д. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розкриваються основні концептуальні підходи та зміст національної ідентичності, проаналізовано процеси в зарубіжних країнах, які стали наслідком криз національних ідентичностей, та їх вплив на національну і ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис