Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Політичний менеджмент, 2008 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Ященко, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  Стаття присвячена проблемі досягнення гендерної рівності в процесі розбудови демократичної політичної системи. Використано дані з політичної практики країн Західної Європи.
 • Зернецька, О.; Мирончук, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті використано традиційні і компаративні підходи для осмислення гендерної політики, що базуються на аналізі гендерних диспропорцій у царині академічної науки в США, країнах Євросоюзу та в Україні. Досліджуються ...
 • Шульга, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Історію російської геополітичної думки (як, власне, і саму російську геополітику) прийнято ототожнювати з концепцією євразійства. Однак в геополітичних побудовах сучасних російських вчених зустрічаємо посилання не лише на ...
 • Чувардинський, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Проблема громадянського суспільства належить до найбільш актуальних проблем сучасної політичної науки. І це зрозуміло. Утвердження демократичного цивілізаційного перелому покладає громадянське суспільство як одну з ...
 • Іванов, І. (Політичний менеджмент, 2008)
  Незавершеність процесів культурно-мовної ідентифікації в Україні переросла в досить серйозну політичну проблему. Відтак автор ставить за мету проаналізувати зміст двомовності та її вплив на політичну ідентифікацію.
 • Бурмака, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Наприкінці ХХ століття громадсько-політичне життя Києва ознаменувалося унікальним явищем — створенням земляцьких товариств, що обумовлювалося процесами становлення громадянського суспільства, розвитком різних форм ...
 • Мацієвський, Ю. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті здійснюється теоретичний аналіз поняття „політична криза”. Вихідна теза: криза – це умова, а не наслідок конфлікту. Обґрунтуванням цієї тези є модель політичного циклу, у якій криза розглядається у зв’язку з такими ...
 • Остроухов, В.; Петрик, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розкриваються такі поняття, як „інформаційна безпека” та її різновиди – „інформаційна безпека особистості”, „інформаційна безпека суспільства”, „інформаційна безпека держави”, „інформаційна безпека інформаційно-технічної ...
 • Черкашин, К. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті аналізуються закономірності „реалізованої” поведінки виборців на голосуванні2007, розглядається питання рівня фальшування підсумків цієї кампанії, подається схема електорального районування території України2007, ...
 • Кальян, С. (Політичний менеджмент, 2008)
  Політичне життя єврейства, інтерес до вивчення якого в останні півтора - два десятиріччя значно зріс, є невід’ємною складовою політичного буття України. Для осягнення різних аспектів єврейської участі в політичному (чи ...
 • Скворцов, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті здійснюється спроба проаналізувати вплив фактора європейського вибору України на цивільно-військові відносини в умовах глобалізації.
 • Іщенко, М.; П’єцух, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Глобалізація процесів урбанізації, індустріалізації, модернізації та інтеграції всіх форм життя обумовлює створення нових соціальних умов, модифікованих суспільно-політичних і культурних реалій. У результаті виникає ...
 • Бебик, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  Державотворчі процеси в Україні потребують ґрунтовного дослідження не тільки проблем сьогодення, але й аналізу культурно- цивілізаційних шарів вітчизняної політичної історії, оскільки від цього залежить базова ідеологічна ...
 • Почепцов, Г. (Політичний менеджмент, 2008)
  Всі держави, а не тільки тоталітарні, прагнуть управляти своїми громадянами, виділяючи для цього сферу сакрального як особливо важливу, куди додатково вмонтовується захист від будь- якої трансформації. Перебудова, ...
 • Сидоров, М.; Табаков, Д. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті розглядаються питання, пов’язані зі з’ясуванням соціологічного змісту таких понять, як соціальна комунікація та соціальний вплив, спільних для Інтернет-соціології та соціології комунікацій. Автори, зокрема, роблять ...
 • Кармазіна, М. (Політичний менеджмент, 2008)
  Обираючи владу, народ завжди сподівається, що правління „ось цього” правителя стене „кращим”, ніж попереднього, а його „команда” обов’язково буде професійною, альтруїстичною, патріотичною тощо. Українці – не виняток: який ...
 • Висоцький, О. (Політичний менеджмент, 2008)
  Легітимаційна політика управляє смислами, здобуваючи та концентруючи соціальне визнання в інтересах суб’єктів політичного процесу, котрі її ініціюють. Оскільки передача та утвердження смислів можливі лише через ...
 • Коломієць, А. (Політичний менеджмент, 2008)
  Проблема насильства в суспільстві й політиці (як і чимало інших політико філософських питань) науково розроблена недостатньо. З одного боку, про неї і такі суміжні з нею явища, як примус, гноблення, диктат тощо, пише ...
 • Дівак, В. (Політичний менеджмент, 2008)
  У статті аналізується геополітична ситуація, яка склалася внаслідок проголошення незалежності Косово. Автор доходить висновку, що, незважаючи на певні побоювання міжнародної спільноти стосовно можливого виникнення певних ...
 • Демішева, І. (Політичний менеджмент, 2008)
  Дослідження дискурсу посідає одне з найважливіших місць у сучасній політичній науці. У цій статті автор акцентує увагу на символах і метафорах у дискурсі Президента України Віктора Ющенка.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис