Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010, № 22(II) за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010, № 22(II) за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Щербина, Т. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Статтю присвячено аналізу міждіалектних паралелей суміжжя середньонаддніпрянського й степового говорів з говірками інших діалектних ландшафтів, зокрема звернено увагу на лексичні явища, що функціонують у говірках ...
 • Краєвська, Г. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Стаття присвячена вивченню лексики традиційних народних ремесел двох українських говорів – подільського та поліського. Виявлено їх спільні та специфічні діалектні утворення.
 • Недашківська, Т. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті представлені асоціативні поля й асоціативні значення стимулів авторитет і повага в зіставленні з лексичним значенням відповідних слів. Дослідження проводилося методом вільного асоціативного експерименту.
 • Глуховцева, К. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто прізвища жителів Луганщини, які за походженням пов’язані з назвами одягу та взуття, доведено, що значна частина їх співвідносна з апелятивами територіально обмеженого вжитку, які, зокрема, зафіксовані ...
 • Серебряк, М. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті проаналізовано семантичні особливості компатаривних фразеологізмів, упорядкованих Г. Доброльожею в словнику “Красне слово – як золотий ключ” (2003). Особливу увагу звернено на проблему значеннєвої приналежності ...
 • Зінчук, Р. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті проаналізовано флексійну систему іменників жіночого роду, оформлених за зразком давніх *-ǐ-основ, у західнополіських та суміжних говірках. Установлено, що специфіку формотворення цих субстантивів на діалектному ...
 • Панцьо, С. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто словотвірні паралелі в поліських та лемківських говорах на матеріалі похідних іменників.
 • Мартинова, Г. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті визначено статичні й динамічні елементи північних середньонаддніпрянських говірок у часовому вимірі та в мовному просторі, що засвідчує особливості формування цих говірок.
 • Кукса, Т. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті проаналізовано статичні й динамічні елементи ботанічної лексики, засвідчені в новостворених українських говірках Криму та середньополіських говірках Житомирщини.
 • Аркушин, Г. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Проаналізовані слова-речення, якими жителі Західного Полісся щось стверджують і якими заперечують. Крім загальноукраїнських слів-речень, виявлені й специфічні західнополіські лексеми.
 • Тищенко, Т. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті на матеріалі реєстрів «Лексики бджільництва Східного Поділля» та матеріалів до поліського діалектного словника здійснено спробу зіставного аналізу лексики бджільництва, виявлено спільні та відмінні елементи у ...
 • Романина, І. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті узагальнено основні підходи до вивчення тексту в сучасному мовознавстві, окреслено коло проблем, які стосуються дослідження діалектних текстів, здійснено спробу розглянути тему чудес у контексті мовлення носіїв ...
 • Автор відсутній (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
 • Кочіш, М. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У Сегедському університеті дослідження зі славістики були розпочаті в галузі південнослов'янських мов, а після другої світової війни вони були сконцентровані лише на сучасній російській мові. Але поступово розширюється ...
 • Брус, М. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Наукова стаття є першою спробою здійснити комплексний аналіз фемінітивів північного наріччя української мови з використанням відомих на сьогодні лінгвістичних джерел (лексикографічних, монографічних тощо) і показати ...
 • Біленька, Н. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті представлено дослідження міфологічних уявлень, пов’язаних з хлібом. Розглянуто особливості функціонування, семантизації цього культурного явища та його номінацію.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис