Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010, № 22(I) за темою "Ономастика"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010, № 22(I) за темою "Ономастика"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Гуцул, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті досліджується наголос поліських назв населених пунктів. Аналізується акцентно-фонетичні, акцентно-інтонаційні та акцентно-морфемні особливості, виявляється система акцентуаційних моделей ойконімів Полісся. ...
 • Вербич, С. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті запропоновано фрагмент етимологізації архаїчного гідронімікону Чернігівсько-Сумського Полісся – давньозаселеного українського ареалу, зокрема здійснено структурно-семантичний аналіз гідронімів Брак, Дива, Знобівка, ...
 • Стрилюк, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто мікротопоніми Любомльського району Волинської області, похідні від географічних термінів.
 • Осташ, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Розглянуто паралельне функціонування фонетичних і cловотвірних варіантів власних особових імен, прізвищевих назв, ойконімів у писемних пам’ятках XVI–XVII ст. Ці варіанти переважно стосувалися однієї і тієї ж особи або ...
 • Шульська, Н. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті здійснено аналіз засобів і способів творення жіночих неофіційних іменувань, уживаних у сімейно-родовій антропонімії Західного Полісся. Представлено найпоширеніші способи деривації жіночих родинних назв, їх функції ...
 • Шульгач, В. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Статтю присвячено аналізу ойконімів Жильжа, Соломир, Ратне.
 • Чирук, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуті західнополіські назви коника польового. Визначено усі можливі принципи номінації кожного ентоніма. Проведено паралелі зі слов’янськими назвами, зафіксованими Й. Дзендзелівським. На власному матеріалі ...
 • Лісова, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті проаналізовано сучасні прізвища Горохівщини, утворені від назв фізичних ознак та психічних властивостей людини, визначено лексеми, які взяли участь у їх формуванні.
 • Лісняк, Н. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті проаналізовані мікротопоніми Західного Поділля, співвідносні з мікротопонімами Чернігівсько-Сумського Полісся. Для системного порівняння мікротопонімів виділено одинадцять лексико-семантичних груп.
 • Карпенко, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Стаття присвячена вивченню старожитніх ойконімів Житомирщини з урахуванням динаміки перейменувань.
 • Поляруш, Т. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглядається назва давнього східнополіського топоніма Понорниця, що на Чернігівщині. Етимологія ойконіма і однойменного гідроніма аналізується на широкому лінґвальному тлі – діалектному, ономасичному.
 • Іваненко, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто походження білоруських міфонімів Вазила та Кумельган. Зокрема, заперечено їх фантомний статус, знайдено лексичні основи для обох назв, реконструйовано праслов’янські лексеми *komьlga, *komьlgati, *komьlgan.
 • Осташ, Н.; Осташ, Р. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У досліджуваний період не існувало чітких меж між народною антропонімією та офіційною. Відповідно й суфікси в народних варіантах імен, процес усічення та ін. автори розглядають як суто мовні явища, тобто такі, що виконують ...
 • Ящук, Л. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  У статті розглянуто таку особливість поліського консонантизму, як ствердіння [р], відбиту в антропонімах Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис