Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Изменения в структуре мирового хозяйства в современных условиях развития международного разделения труда

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Булатова, Е.В.
dc.date.accessioned 2009-06-30T08:48:38Z
dc.date.available 2009-06-30T08:48:38Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Изменения в структуре мирового хозяйства в современных условиях развития международного разделения труда / Е.В. Булатова // Економіка пром-сті. — 2005. — № 5. — С. 75-80. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/3115
dc.description.abstract Подано оцінку змін, що відбуваються у структурі господарства під впливом сучасної еволюції міжнародного розподілу праці. Розкрито роль сучасної глобальної системи машинобудування у забезпеченні світового науковтехнічного прогресу. Подано пропозиції щодо забезпечення конкурентних переваг держави. ---------- en_US
dc.description.abstract Дана оценка изменений, происходящих в структуре хозяйства под влиянием современной эволюции международного разделения труда Раскрыта роль современной глобальной системы машиностроения в обеспечении мирового научно-технического прогресса. Даны предложения по обеспечению конкурентных преимуществ государства. ---------- en_US
dc.description.abstract The changes that are taking place in the economic structure under influence of present evolution of international labour division are assessed. The role of the present global machine-building system in providing the world technical progress is shown. The proposals are given in order to provide the competitive advantages of the state. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.title Изменения в структуре мирового хозяйства в современных условиях развития международного разделения труда en_US
dc.title.alternative Зміни у структурі світового господарства в сучасних умовах розвитку міжнародного розподілу праці en_US
dc.title.alternative Changes in the structure of the world economy under presents development of international labour division en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис