Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Физические процессы в плазме кордовой крови в присутствии 1,2-пропандиола, глицерина и диметилсульфоксида при температуре ниже 0 °С

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Зинченко, А.В.
dc.contributor.author Боброва, Е.Н.
dc.date.accessioned 2012-02-22T20:40:53Z
dc.date.available 2012-02-22T20:40:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Физические процессы в плазме кордовой крови в присутствии 1,2-пропандиола, глицерина и диметилсульфоксида при температуре ниже 0 °С / А.В. Зинченко, Е.Н. Боброва // Доп. НАН України. — 2010. — № 12. — С. 166-170. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31092
dc.description.abstract Методом диференційної сканувальної калориметрії досліджено склування, кристалізацію і плавлення в плазмі кордової крові з додаванням 1,2-пропандіолу, гліцерину і диметилсульфоксиду в діапазоні низьких та середніх концентрацій і в інтервалі температур 0÷–196 °С. Виявлено, що при змішуванні плазми кордової крові з розчинами 1,2-пропандіолу стабільність аморфного склоподібного стану вища, ніж при змішуванні з розчинами гліцерину і диметилсульфоксиду тих же концентрацій. При концентраціях у системі всіх досліджуваних кріопротекторів понад 40% відбувається кристалізація льоду з аморфної фази в ході нагрівання заморожених зразків. У системах, що мають у своєму складі диметилсульфоксид, зареєстровані кристалізація і плавлення евтектик. uk_UA
dc.description.abstract Glass transition, crystallization and melting in cord blood plasma at the addition of 1,2-propanediol, glycerol, and dimethyl sulfoxide under low and medium concentrations in the temperature interval 0÷–196 °С have been investigated by the method of differential scanning calorimetry. It was revealed that the stability of the amorphous glassy state is higher when cord blood plasma is mixed with 1,2-propanediol solutions, than that under mixing with glycerol and dimethyl sulfoxide solutions of the same concentration. Ice crystallization from the amorphous phase during heating the frozen samples has been observed in the system under concentrations of all the investigated cryoprotectants over 40%. Eutectic crystallization and melting are recorded in the dimethyl sulfoxide-containing systems. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біофізика uk_UA
dc.title Физические процессы в плазме кордовой крови в присутствии 1,2-пропандиола, глицерина и диметилсульфоксида при температуре ниже 0 °С uk_UA
dc.title.alternative Physical processes in cord blood plasma in the presence of 1,2-propanediol, glycerol, and dimethyl sulfoxide below 0 °С uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 611.018.5.013.8:577.3:547.42/43


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис