Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 20 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 20 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Шерман, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті проаналізовані засади використання архетипів і міфологем як однієї з маніпулятивних технологій, задіяних під час президентської виборчої кампанії 2009 року. Досліджуючи конкретні архетипи, покладені в основу ...
 • Тюшка, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття відстоює необхідність формалізації, інституціоналізації та регламентації безпеково-оборонних відносин України та Європейського Союзу. Встановлено суть безпекового партнерства як поглибленої форми асоціації, ...
 • Олещук, П. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджена сутність біографічного наративу в політиці. Запропоновано підхід щодо аналізу біографічних наративів як основи для дослідження політичного дискурсу. Вивчено особливості використання біографічних наративів у ...
 • Чупрій, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується питання збереження визначних історико-культурних пам’яток України, а також роль благодійництва в сфері збереження та популяризації історико- культурної спадщини.
 • Нікончук, Н. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Автор статті аналізує етапи становлення та трансформації політичної еліти незалежної України. Також розглянуто чинники впливу виборів на оновлення та селекцію політичної еліти України.
 • Щербаков, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджуючи особливості використання інтернет-технологій окремими кандидатами у президенти 2010 року, автор статті здійснив спробу оцінити перспективи поширення популярності веб- кампаній в Україні, а також виявити ...
 • Савойська, С. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто мовну політику держав пострадянського простору та її наслідки. Проаналізовано проблему функціонування російської мови як офіційної або другої державної наряду з національними мовами у вищезазначених ...
 • Погорєлова, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується розвиток гендерних підходів у роботі українського парламенту. Розглядається гендерна культура як обов’язковий компонент культури парламентаризму.
 • Дем’яненко, Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті зроблена спроба проаналізувати позитивні та негативні наслідки президентської каденції Віктора Ющенка. Автор стверджує, що «помаранчева» команда виявилася неготовою до тривалої конструктивної співпраці у владі.
 • Федоренко, О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюються питання щодо наукового осмислення процесів становлення геополітичних досліджень як специфічного проблемного напряму вітчизняної політичної думки. Окреслено здобутки провідних вітчизняних вчених у ...
 • Войтович, Р. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються причини виникнення зовнішніх глобалізаційних викликів та їхній вплив на національну безпеку України. Підкреслюється залежність національної безпеки від внутрішньої та зовнішньої політики держави.
 • Ганжуров, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Статтю присвячено висвітленню поетапного становлення депутатського корпусу як політичної еліти України, у ході якого важливу роль відіграє електоральний фактор.
 • Лутчин, Т. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається розвиток української політичної думки 1960 – 1980 років. Особлива увага звертається на державотворчі ідеї українських національно-демократичних об’єднань другої половини ХХ ст.
 • Зуйковська, А. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто структурні особливості політичної культури. На засадах системного, структурно-функціонального та синергетичного методів проаналізовано процес формування основних компонентів політичної культури, ...
 • Трофименко, М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглядається еволюція антиглобалістського руху з моменту виникнення та перших акцій протесту до сьогодення. Звертається увага на суспільно-політичні рухи, що передували появі антиглобалізму. Аналізуються різноманітні ...
 • Шипілова, Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  На основі класифікаційного аналізу виокремлено явища і чинники, які впливають на визначення пріоритетності загроз національним інтересам, що відбивається на структуруванні категорій суспільно-політичної проблеми відповідно ...
 • Поєдинок, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглянуто зовнішньополітичні орієнтації головних претендентів на посаду президента України: В. Ющенко, Ю. Тимошенко, В. Януковича. Проаналізовано вплив на виборчий процес в Україні основних геополітичних ...
 • Коваль, Ю. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглядається специфіка дослідження інституту глави держави у контексті вивчення основних форм правління. Пропонується історико-ретроспективний аналіз становлення і розвитку основних форм державного правління та інституту ...
 • Бусленко, В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізуються умови та значення інституціоналізації парламентської опозиції для демократизації політичної системи Польщі в 1990-х роках. Акцентується увага на напрямах та еволюції форм співпраці влади й опозиції.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис