Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Автор відсутній (Слово і Час, 2017)
  14-16 червня в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбулася XIV Міжнародна наукова конференція молодих учених.
 • Вахніна, Л.К. (2008)
  Міжнародні з’їзди славістів, які відбуваються кожні 5 років у різних слов’янських країнах, уже давно стали важливою подією для науковців усього світу, де вивчаються слов’янські мови та культури. Вони є певним камертоном ...
 • Левицький, В. (Слово і Час, 2012)
  26–31 березня 2012 р. на філологічному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету (Росія) проходила щорічна XLI міжнародна філологічна конференція.
 • Тарнашинська, Л.; Бербенець, Л.; Михайлова, Т. (Слово і Час, 2019)
  7–12 вересня 2019 р. у Львові відбулися XVI Warsztaty Herbertowskie (XVI “Гербетівські читання”), які зібрали дослідників і студентів із трьох континентів, зокрема з таких країн, як Польща, Україна, Росія, Іспанія, Італія, ...
 • Автор відсутній (Слово і Час, 2018)
  Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, Українська вільна академія наук, Український науковий інститут Гарвардського університету 3 березня 2018 р. спільно провели 38-му наукову шевченківську конференцію у Нью-Йорку.
 • Боса, І. (Студії мистецтвознавчі, 2011)
  У статті на основі епістолярної спадщини, критики та публікацій у тогочасній пресі висвітлено організацію та проведення у Єлисаветграді 1910 року ХХ періодичної виставки Товариства південноросійських художників.
 • Орлова, О. (Слово і Час, 2011)
  18-20 квітня 2011 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка відбулася міжнародна наукова конференція “Х Гоголівські читання”, співорганізаторами якої виступили Інститут ...
 • Огієнко, І.С. (Слов’янський світ, 2012)
  19–21 квітня 2012 року у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбувся ХХІ Міжнародний славістичний колоквіум, присвячений Дню пам’яті слов’янських першопросвітників рівноапостольних святих Кирила і Мефодія.
 • Chebanyuk, О.Yu. (Слов’янський світ, 2014)
  У статті розглянуто інваріантну модель українського молодіжного календаря, ритуали й фольклорні твори у виконанні молоді протягом обрядового річного циклу українців. На практиці вони існують у численних формах і діалектних ...
 • Hladký, J. (Ономастичні науки, 2008)
  V príspevku autor analyzuje historické slovenské toponymum Nitra / Nitrava, ktorý podnes v slovenskom jazyku poznáme ako hydonymum a ojkonymum. Autor prinása ostatné výklady tohto slova od rôznych jazykovedcov onomastikov, ...
 • Вieder, H. (Мовознавство, 2010)
  У статті описано систему іменникового відмінювання в граматиці А. Луцкевича, першій кодифікації білоруської мови, порівняно з відповідними мовними фактами сучасної білоруської літературної мови.
 • Cetera, A. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2009)
  Artykuł omawia przekład Otella Williama Szekspira ukończony w 1834 r. w Żytomierzu przez ks. Ignacego Hołowińskiego (1807 – 1856), pierwszego polskiego tłumacza Szekspira tłumaczącego bezpośrednio z języka angielskiego. ...
 • Сенета, М. (Філологічний дискурс, 2016)
  Рецензія на книгу: Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві : [моногр.] / М. В. Іванишин. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 208 с.
 • Міщинська, І. (Філологічний дискурс, 2018)
  У статті розглянуто застосування важливого аспекту термінологічної лексики економічного та бізнес-дискурсу – абревіатур та акронімів. Викладено аспекти утворення скорочень в Сучасній Англійській мові – усічення слів, ...
 • Кулеба, О.; Бучин, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
  Розглядається абсентеїзм як різновид низької політичної участі громадян. Аналізуються фактори, що визначають рівень абсентеїзму під час виборчих кампаній, та розглядаються особливості їхнього впливу на електоральну участь. ...
 • Заневич, О. (Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010)
  Розвідка продовжує цикл статей про перехідні дієслова конкретної фізичної дії, зафіксовані в українських пам’ятках XVI – першої половини XVII ст. У мові досліджуваних текстів виявлено та проаналізовано імпліцитно перехідні ...
 • Карасев, Е.Н. (Русская литература. Исследования, 2011)
  Статья посвящена анализу трех основных знаковых подсистем, из которых состоит изображение в романе Добычина: быта, религиозных обрядов и культурных знаков (литература сквозь призму иллюстративного материала). Повествование ...
 • Бацевич, Ф.С. (Мовознавство, 2016)
  У статті з опертям на семантичні й функціонально-прагматичні чинники мови обґрунтовується існування онтологічного, перцептивного, ментального, поведінкового, комунікативного і власне мовного типів художнього абсурду й ...
 • Бацевич, Ф.С. (Мовознавство, 2012)
  У статті обґрунтовується особливий статус абсурдних художніх текстів у сучасній функціонально і комунікативно зорієнтованій лінгвістиці як важливого джерела й інструменту пізнання закономірностей естетичного смислотворення. ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис