Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Даниленко, Л. (Мовознавство, 2014)
  Рецензія на книгу: Baláková D. Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie (fond somatickỳch frazéem) Greifswald : Emst-Moritz-Amd Uniwersitat, 2011. — 315 s.
 • Пиц, Т.Б. (Мовознавство, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню походження різновидів назви ремісника barbier у німецькій, польській, українській, білоруській та російській мовах. Розглядається історія вивчення цих варіативних найменувань, вивчаються способи ...
 • Калита, A. (Мовознавство, 2008)
  Рецензія на книгу: Brovchenko Т. О., Korolova Т. М. English Phonetics: Contrastive analysis of English and Ukrainian Pronunciation. Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006.— 2-е вид. випр. і доп.— 296 с.
 • Васько, P.; Радзієвська, Т. (Мовознавство, 2011)
  Рецензія на книгу: Čarkić M. Ž. On Poetic Language. Belgrade : Institute of the Serbian Language, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2010.— 245 p.
 • Філоненко, С. (Слово і Час, 2011)
  У статті розглядаються гендерні аспекти ретро-детективів серії “Інспектор і кава” сучасних українських письменників Валерія й Наталії Лапікур. Проаналізовано три детективні повісті, в яких ідеться про інтелектуально-пс ...
 • Grabowski, Ł. (Лексикографічний бюлетень, 2006)
  The aim of this paper is to present and compare the most representative language corpora of Polish and Russian according to selected criteria determining both their potential as a source of linguistic data for various types ...
 • Мізін, К.І. (Мовознавство, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню природи порівняння на основі сучасних підходів до аналізу лінгвофілософських категорій. Ураховуючи те, що фізичне й метафізичне (ментальне) буття людини пов'язане з порівнянням, автор припускає ...
 • Garabík, R. (Лексикографічний бюлетень, 2006)
  Abstract. Ľ. Štúr Institute of Linguistics, as the main linguistic institution in the Slovak Republic, publishes a lot of information either in the form of dictionaries, scientific publications or periodicals, targeted ...
 • Malynovska, I.; Haponiev, A. (Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2010)
  У статті розглядаються концептуальні підходи до висвітлення питань взаємодії мови і культури у підручнику з соціокультурних аспектів перекладу для студентів університетів. Переклад з англійської мови на українську і з ...
 • Content 
  Автор відсутній (Культура слова, 2016)
 • Гончарова, О.О. (2008)
  В статье описаны особенности английского языка, функционирующего в Республике Чехия и проявляющиеся в межкультурной коммуникации. Анализируются особенности нарушений грамматики английского языка, возникающие в результате ...
 • Мушкетик, Л. (Народна творчість та етнографія, 2010)
  У статті на матеріалі казкової традиції українців та угорців українських Карпат розглядається один з основоположних концептів наївної картини світу людини – концепт «бажання». Світ бажань у народній казці відображає основні ...
 • Кочерга, С. (Слово і Час, 2021)
  Рецензія на книгу: Штейнбук Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко: монографія. Ч. 1. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. 396 с.
 • Кочерга, С. (Слово і Час, 2022)
  Рецензія на книгу: Штейнбук Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко: монографія. Ч. 1. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. 396 с.
 • Черниш, Т.; Єрмоленко, С.С. (Мовознавство, 2017)
  Danylenko L. Kulturní paměť slova: příručka české lingvokulturolog ьшсуокцьтшошсіе К. : Видави. Дім Дмитра Бураго, 2017. — 224 с. Володіння рідною мовою, як і оволодіння іноземною, природно пов’язувати з планом синхронії, ...
 • Romanets, M. (Гоголезнавчі студії, 2009)
  Автор статті досліджує інтертекстуальні зв’язки «Камілли» Фану та «Вія» Гоголя крізь призму жіночих демонічних образів.
 • Бріцин, В.; Саплін, Ю.; Труб, В. (Мовознавство, 2011)
  Рецензія на книгу: Del Gaudio S. On the nature of surzyk: a double perspective (Wiener slawistischer almanach, sonderband 75) München ; Berlin ; Wien, 2010.— 328 p.
 • Pérez, V.V. (Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство, 2011)
  Беручи за основу методику критичного дискурс-анализу, у статті розглядається побудова ідентичності троянської пророчиці Кассандри в одноіменній новелі німецької письменниці Крісти Вольф. Особливу увагу приділено вивченню ...
 • Bieder, Н. (Мовознавство, 2015)
  У статті описано систему прикметникового відмінювання в граматиці А. Луцкевича порівняно з відповідними мовними фактами білоруської літературної мови тодішнього (наша-нивського) та сучасного періодів, білоруських говорів, ...
 • Závodný, A. (Ономастичні науки, 2008)
  Autor sa zaoberá riesením problematiky toponymického formantu -ava v slovenskej hydronymii so zameraním na jeho pôvod a výskyt v slovanskej a slovenskej hydronymii. Varianty -ava a -va mozno vysvetlit ako jav interferencie ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис