Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007, вип. 19 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007, вип. 19 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Луцишин, Г. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Аналізується питання міжнаціональних відносин в контексті виборів, роль національного фактора у суспільно-політичному житті держави, розглядаються рівні інтеграції національних меншин України у внутрішньодержавні ...
 • Яцишин, У. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Досліджено літературу щодо становлення та розвитку виборчих процесів у Західній Україні початку ХХ ст., а також окреслено роль Української Греко- Католицької Церкви у формуванні електоральної поведінки виборців. З ...
 • Шипунов, Г. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Комплексні політичні зміни, які відбулись в Росії протягом президентства В. Путіна, торкнулись також форми державно-територіального устрою цієї країни. Увагу зосереджено на аналізі реалізації політки з встановлення ...
 • Коваленко, Д.; Школяр, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розглядаються проблеми професійного зростання жінок як керівників в сучасних умовах. Йдеться про гендерні аспекти лідерства в професійній сфері, стереотипи, які існують в суспільстві щодо управлінської діяльності ...
 • Шиманова, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Узагальнено напрацьовані теоретичні засади політичної комунікації, розглянуто основні складові процесу комунікації, окреслено її функції та особливості, визначено засоби і способи її реалізації. Ключові слова: ...
 • Шерман, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Досліджується становлення демонізації як прийому в діахронії на прикладі найбільш типових прикладів демонізації відомих історичних постатей середньовіччя, причому увагу зосереджено на тих аспектах, які прямо чи ...
 • Шведа, Ю. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розглядаються рушійні сили, якісні характеристики та етапи трансформації партійної системи України як однієї із складових політичної системи суспільства, що зазнає системних змін.
 • Хімяк, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розглядається одна із малодосліджених тем української історіографії – розгляд преси як важливого фактора визвольного руху та державотворчого процесу, її впливу на національний розвиток та політичну боротьбу українців ...
 • Трачук, В. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Демократичні перетворення в суспільстві неможливі без чіткого уявлення про їх передумови, шляхи здійснення та кінцевий результат. Робота є спробою оцінки української національної ідеї та “української мрії” як основи ...
 • Тишкун, Ю. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Досліджується становлення бюрократії в Росії протягом XIX–XXI ст., відносини бюрократії та громадянського суспільства. Обґрунтовується висновок, що представ- ники суспільної науки досліджують форми контролю ...
 • Стефанчук, У. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розкрито зміст поняття “громадська думка”, розглянуто багато основних підходів до розуміння громадської думки як системного явища. Здійснено спробу проаналізувати природу поняття “громадська думка” та прослідкувати ...
 • Сухачов, С.; Рудницький, С. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Здійснено аналіз політичного виміру бідності, окреслено шляхи її локалізації, які сприяють становленню громадянських структур сучасного українського суспільства. Показано, що зменшення обсягів тіньової економіки ...
 • Паламаренко, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розглянуто політичні процеси в Демократичній партії США протягом 90-х років ХХ ст., а також контекст, в якому вони відбувались. Особливу увагу звернено на вибори 1994 р. та їх наслідки для фракцій Демократичної ...
 • Лютко, Н. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розглянуто особливості політичного рекламування. Особливу увагу приділено аналізу психологічних аспектів політичної реклами, розглянуто проблеми рекламної практики, визначено основні види політичної реклами, ...
 • Гелетій, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Досліджено трансформаційні процеси, на тлі яких розгорталася Балканська криза. Розглянуто зовнішньополітичний контекст Балканської кризи та показано як глобалізація, розпад Радянського Союзу, а отже, трансформація, ...
 • Гайдук, Ю.; Зінчук, В. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розкрито сутність співвідношення категорії міфу і засобів масової інформації у соціально-політичній площині. Акцентовано на особливостях творення сучасних політичних міфів шляхом тотальної експансії мас-медіа у ...
 • Волинець, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  З’ясовується суспільна функція релігії та церкви у вирішенні численних проблем духовного, релігійного та морально-етичного порядку, притаманних перехідному українському соціуму.
 • Виговський, Д. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Заакцентовано увагу на двох достатньо нових та не дуже добре висвітлених в політичній науці категоріях: категорії впливу та впливу політичного. Проаналізовано наявні в політологічній літературі визначення цих двох ...
 • Бучин, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007)
  Розкрито суть адміністративного ресурсу. Здійснено комплексну типологію цього явища та проаналізовано основні форми його використання під час виборчих кампаній.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис