Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 4 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Часопис Київського університету права, 2010, № 4 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Батанов, О.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розкривається сутність категорії „муніципалізм”. Роказне її місце у системі категорії сучасного конституційного та муніципального права. Виділяються елементи системи сучасного муніципалізму та розкривається їх ...
 • Грущинський, Я.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У даній статті розкрита сутність фінансового інвестування сільського господарства, досліджена система фінансових інструментів та інститутів, що беруть участь в інвестиційних відносинах у сфері сільського господарства. ...
 • Єрєгян, А.Р. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У даній статті автор має на меті простежити процес розвитку понять злочину й покарання у джерелах права Київської Русі, відстежити, які з них знайшли віддзеркалення у сучасному українському законодавстві. Вважаємо, що ...
 • Бирилюк, О.М. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Дана стаття є спробою розкрити зміст та значення інституту сім’ї, зокрема шлюбу на Русі в язичеський та ранньохристиянській періоди. На основі звичаєвого права та історично-правових пам’яток державного і церковного права ...
 • Малига, В.А. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Рецензія на кн.: Мала енциклопедія теорії держави і права / За заг. ред. Ю.Л. Бошицького. - К.: Вид-во Європейського університету, 2010. - 368 с.
 • Мацегорін, О.І. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню сучасного законодавства України про порядок отримання, належного захисту права фізичної особи на таємницю про стан свого здоров’я, а також теоретико-правовому визначенню цього поняття. Ключові ...
 • Федорченко, Н.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті розглядаються проблемні питання надання готельних послуг, правова природа майнових відносин при наданні готельних послуг та особливий вид готелів - соціальний готель. Ключові слова: готель, договір надання готельних ...
 • Нікольська, Т.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У даній статті суб’єктивне право розпорядження правами на торговельну марку розглянуте крізь призму часу його існування. Визначено місце розпорядження правами на торговельну марку в системі підстав для припинення та переходу ...
 • Антоненко, В.В. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті досліджено поняття стадії бюджетного процесу, проаналізовано погляди науковців щодо стадій бюджетного процесу, на основі чого запропоновано власне визначення стадії бюджетного процесу. Розглянуто стадію бюджетного ...
 • Величко, Л.Ю. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті проаналізовано зміни в організації виробництва і праці як підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Висловлено думку, що ліквідація та реорганізація юридичної особи-роботодавця не є видами ...
 • Кульчій, І. (Часопис Київського університету права, 2010)
  Мета даної статті: узагальнити результати психологічних та кримінально-правових досліджень гіпнозу; дослідити механізм його впливу на психіку людини; визначити правову природу гіпнотичного впливу особи, яка застосовує ...
 • Устинова, І.П. (Часопис Київського університету права, 2010)
  У статті проведено аналіз теоретичних засад поняття фінансово-правової відповідальності та її складового елементу - фінансово-правової санкції. Автор досліджує наукові думки щодо понять «фінансово-правові санкції», «економічні ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис