Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та їх вплив на експлуатаційні витрати

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ємєльянов, О.
dc.contributor.author Курило, О.
dc.date.accessioned 2011-06-09T12:00:39Z
dc.date.available 2011-06-09T12:00:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та їх вплив на експлуатаційні витрати / О. Ємєльянов, О. Курило // Схід. — 2009. — № 8 (99). — С. 63-66. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-9343
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/20876
dc.description.abstract У статті вибудовано масив вихідної інформації та здійснено постановку завдання знаходження раціонального співвідношення між темпом зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства та темпами зростання витрат, пов'язаних із експлуатацією цих ресурсів. Наведено математичні моделі, за допомогою яких можна встановити таке співвідношення. Проведено конкретизацію отриманих закономірностей на прикладі встановлення взаємозв'язку та раціонального співвідношення між зміною продуктивності праці та зміною заробітної плати працівників підприємства. Визначено можливості щодо матеріального стимулювання праці та раціонального розподілу чистого продукту підприєм- ства між роботодавцем та найманими працівниками. uk_UA
dc.description.abstract The array of initial information is built and raising of task of finding of rational betweenness is carried out by the rate of growth of efficiency of the use of production resources of enterprise and rates of growth of charges, related to exploitation of these resources. Mathematical models by which it is possible to set such correlation are resulted. The specification of the got conformities to law is conducted on the example of establishment of intercommunication an d rational betweenness by the change of the labour productivity an d rate of workers of enterprise change. Possibilities are certain in relation to financial stimulation of labour and rational distributing of net product of enterprise between an employer and h ired workers. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Схід
dc.subject Економіка uk_UA
dc.title Ефективність використання виробничих ресурсів підприємства та їх вплив на експлуатаційні витрати uk_UA
dc.title.alternative Efficiency of the use of production resources of enterprise and their influence is on growth of charges on their exploitation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 657.47+658.51


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис