Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Мовознавство, 2012 за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Мовознавство, 2012 за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Бацевич, Ф.С. (Мовознавство, 2012)
  У статті обґрунтовується особливий статус абсурдних художніх текстів у сучасній функціонально і комунікативно зорієнтованій лінгвістиці як важливого джерела й інструменту пізнання закономірностей естетичного смислотворення. ...
 • Лукінова, Т.Б. (Мовознавство, 2012)
  У статті йдеться про життєвий і творчий шлях А. П. Непокупного, видатного вченого, поета й організатора науки.
 • Вакулич, М.І. (Мовознавство, 2012)
  У статті розглядаються праці з антропоніміки А. П. Непокупного, у яких увага науковця зосереджується на вивченні західно- та східнобалтійського іменного спадку, його складу та функціонування на північнослов’янських територіях.
 • Олексенко, В. (Мовознавство, 2012)
  Рецензія на книгу: Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви. К .: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.— 376 с. Монографія М. П. Батан репрезентує нову ...
 • Колоїз, Ж.В. (Мовознавство, 2012)
  У статті йдеться про особливості біблійної репрезентації одиниць вимірювання; з’ясовуються їхні семантичні та граматичні особливості в україномовному перекладі, зокрема й при зіставленні з російськомовним варіантом Біблії.
 • Матвіяс, І.Г. (Мовознавство, 2012)
  У статті розглядаються типи словотвору, які були спільними для східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови і якими вони відрізнялися. Визначається більша роль східноукраїнського варіанта порівняно ...
 • Шкіцька, І.Ю. (Мовознавство, 2012)
  Стаття присвячена дослідженню тендерного аспекту тактики підвищення значущості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву. З’ясовуються відмінності між експресивами, уживаними різностатевими комунікантами під час ...
 • Широков, В.А.; Шевченко, І.В. (Мовознавство, 2012)
  У статті обговорюється феноменологічний підхід до розуміння граматичних феноменів і формалізації граматичного опису природної мови. Сформульовано модель мовної картини світу, в концептуальному представленні якої виділяються ...
 • Автор відсутній (Мовознавство, 2012)
  У 2010 році бюро Наукової ради з проблем «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» при Відділенні літератури, мови і мистецтвознавства НАН України працювало у такому складі (голова ради — проф. В. М. ...
 • Шухова, О.О. (Мовознавство, 2012)
  У статті здійснено спробу простежити історію виникнення та розвитку поняття інверсії від давнини до сучасності. Особливу увагу приділено розглядові цього мовного явища в українській науковій традиції, зіставлено між собою ...
 • Ткаченко, О.Б. (Мовознавство, 2012)
  Як зазначається у статті, сьогочасна мовна ситуація в Україні не дозволяє розглядати проблему правописної реформи як першочергову. Вона є тільки частиною важливішої проблеми поширення української мови як державної і буде ...
 • Пачаї, І. (Мовознавство, 2012)
  У статті розглядаються різні типи парних слів, характерних як для російської народної мови, так і для неслов’янських мов східноєвразійської зони (зокрема, фіно-угорських, тюркських, новоіндійських (гінді) і китайської мов). ...
 • Скопненко, О.І.; Цимбалюк-Скопненко, Т.В. (Мовознавство, 2012)
  Стаття присвячена розглядові процесу становлення сучасного розуміння обсягу фраземіки в українському мовознавстві. На підставі аналізу найвідоміших наукових джерел констатовано, що в наш час, незважаючи на панівну концепцію ...
 • Автор відсутній (Мовознавство, 2012)
 • Селігей, П.О. (Мовознавство, 2012)
  У статті проаналізовано співвідношення іменників і дієслів в українськомовних наукових текстах. Автор обстоює думку, що експансія іменників за рахунок дієслів призводить до відчутних комунікативно-естетичних утрат. ...
 • Бацевич, Ф.С. (Мовознавство, 2012)
  У статті розглядаються способи втілення імпліцитної інформації (формально невиражених комунікативних смислів), яку вносять у висловлення частки сучасної української мови як дискурсивні слова. Це інформація пресупозитивного, ...
 • Абрамович, С.Д. (Мовознавство, 2012)
  У статті аналізується залучення мови слов’ян до кола сакральних мов церкви, акцентовано, що оголошення сакральними мовами гебрайської, грецької та латини було спробою захистити текст Біблії від перекручень, яких практично ...
 • Андрейчук, Н.І. (Мовознавство, 2012)
  У статті запропоновано трихотомію інтерпретант, яка відображає специфіку декодування тексту і може забезпечити шлях до пояснення культурно-специфічних форм мислення через поєднання підходів, напрацьованих семіотикою, ...
 • Чумак, В.В.; Тимошук, Р.П. (Мовознавство, 2012)
  У статті аналізується сучасний стан польської комп’ютерної лексикографії, вказуються основні періоди її розвитку, визначаються перспективи застосування інформаційних технологій у створенні електронних словників нового покоління.
 • Прадід, Ю.Ф. (Мовознавство, 2012)
  Стаття присвячена новітній історії української фразеографії. Зазначається, що перші спеціальні фразеологічні словники з’явилися лише в 50—60-і роки XX ст. До цього часу фразеологічні одиниці описувалися в пареміологічних ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис