Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Етапи формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Алимов, О.М.
dc.contributor.author Микитенко, В.В.
dc.date.accessioned 2020-01-17T06:57:23Z
dc.date.available 2020-01-17T06:57:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Етапи формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні / О.М. Алимов, В.В. Микитенко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. — С. 65-74. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162802
dc.description.abstract Обґрунтовано зміст п’яти етапів формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні, реалізація яких доцільна в умовах євроінтеграційних процесів. Доведено, що зазначене передбачає виконання таких процедур і заходів: формалізацію структури; забезпечення перманентної трансформації і векторності просторового розвитку; ідентифікацію закономірностей еволюції; моделювання ймовірних трансформацій; прогнозування стійкості, надійності та ефективності функціонування багатокомпонентної структури. Урахування і залучення визначеного переліку важелів і регуляторів забезпечує генерацію системних ознак в елементах сформованої макроструктури та перманентну трансформацію її опорної конструкції до раціонального формату. З’ясовано, що останнє слід виконувати за сімома замкненими фазами розроблення та реалізації відповідного типу стратегії природокористування в Україні для набуття національним господарством ознак системної стійкості до загроз і ризиків сталому розвитку в умовах ресурсних обмежень. uk_UA
dc.description.abstract Grounded and formulated the nature and content of the five stages of formation mechanisms of the system management of natural resources in Ukraine, the implementation of which is considered appropriate as conditions for European integration processes. Recognized and proven that their observance involves the following procedures and measures: the formalization of the structure; provision of permanent transformation and victorines’ spatial development; identifying patterns of evolution; Modeling of possible transformations; predicting the stability, reliability and efficiency of the multi-structure. Developing trends and study the list of objects localization efforts subjects that deal with environmental issues has allowed to confirm that the account list and the involvement of certain checks and controls protects a) generation system features elements formed in the macrostructure; b) permanent transformation of the supporting structure to rational format. It is found out and show that the latter should be done in seven phases closed design and implementation of the relevant strategy type environmental management in Ukraine for entry into the national economy signs of systemic resistance to threats and risks to sustainable development of resource constraints. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Проблеми теорії та методології uk_UA
dc.title Етапи формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні uk_UA
dc.title.alternative Stages of the formation of the system of mechanisms of the natural resources management in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.330.141


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис