Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Слово і Час, 2015 за темою "Питання теоретичні"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Слово і Час, 2015 за темою "Питання теоретичні"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Шалагінов, Б. (Слово і Час, 2015)
  У статті простежується розвиток поняття “мімесис” у докантівську, модерну й післямодерну добу з урахуванням історичних змін у розумінні самого поняття “природа” як реальне оточення й “людська природа”.
 • Гаврилюк, Н. (Слово і Час, 2015)
  У статті визначено різні підходи до потрактування візуального образу: за допомогою вербальної та невербальної мов (інтонації, міміки, жестів); у контексті інтерсеміотики та інтертекстуальності, інтермедійності та ...
 • Єщенко, М. (Слово і Час, 2015)
  У статті розглянуто особливості діалогів у сучасній українській новелістиці. Акцент зроблено на некомунікативності як складникові поетики абсурду.
 • Штейнбук, Ф. (Слово і Час, 2015)
  У статті на основі аналізу деяких виразно епатажних текстів, зокрема Ш. Бодлера, Д. Хармса, Леся Подерв’янського та Л. Горалік, пропонується обґрунтування нового розуміння феномену епатажу. Відповідне розуміння дає змогу ...
 • Казанова, О. (Слово і Час, 2015)
  У статті проаналізовано жанрові особливості поезії у прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Зокрема, виявлено специфіку структурно-композиційних, наративних форм, прагматики мовлення, ідейно-тематичного наповнення поезій ...
 • Нич, Р. (Слово і Час, 2015)
  У статті подано роздуми щодо сучасної дискусії про гуманітарні і точні науки, а також про наукову політику. Перспектива так званого “техноуніверситету” веде до поступової маргіналізації гуманітаристики. Критична оцінка ...
 • Яковина, О. (Слово і Час, 2015)
  Авторка статті наголошує на розширенні інтермедіального методу через синтез мистецьких і наукових інтерсеміотичних кодів. Це можливе завдяки відновленню у XX ст. герменевтики як досвіду захисту істини в науці та мистецтві. ...
 • Малиновський, А. (Слово і Час, 2015)
  Розглянуто науковий шлях А.О. Слюсаря – професора кафедри світової літератури Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Література, літературознавство та реальне життя інтерпретуються як єдиний простір. ...
 • Просцевічус, В. (Слово і Час, 2015)
  У статті йдеться про фундаментальний закон естетичної трансформації в детективі. Естетична трансформація визначається як подвійна подія становлення етичного імперативу та інтелектуальної інновації. Вирішальною подією як ...
 • Тетеріна, О. (Слово і Час, 2015)
  У статті розглянуто погляди П. Куліша та Г. Квітки-Основ'яненка на проблему самоперекладу. Проаналізовано міркування критиків про означений міжмовний та міжлітературний феномен як вияв письменницького білінгвізму та ...
 • Іванишин, П. (Слово і Час, 2015)
  У статті витлумачено естетико-літературознавчу концепцію відомого й популярного автора другої половини XIX - початку XX століть Макса Нордау. Зокрема, з'ясовано уявлення дослідника про характер симптомів “виродження” в ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис