Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Історичний архів. Наукові студії за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Історичний архів. Наукові студії за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Dziwoki, J. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
  Розглянуто становище греко-католицької церкви у Польщі від закінчення Другої світової війни до сьогодні; визначені основні періоди та характерні особливості її розвитку; проаналізовано вплив політичних та ідеологічних ...
 • Stroynowski, A. (Історичний архів. Наукові студії, 2015)
  Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie książek i artykułów Witolda Filipczaka w badaniach nad życiem sejmików Prawobrzeżnej Ukrainy w latach 1778–1786. Jest ważne dla badaczy, którzy mają ograniczony kontakt z polską ...
 • Грибенюк, Н.І. (Історичний архів. Наукові студії, 2010)
  Стаття присвячена видатній політичній, регіональній і культурній постаті Закарпаття першої половини ХХ ст. – Августину Волошину. Через спогади сучасників розглянуто його внесок до розвитку культури, освіти, педагогічної ...
 • Грибенюк, Н.І. (Історичний архів. Наукові студії, 2008)
  Стаття присвячена видатній політичній, регіональній і культурній постаті Закарпаття першої половини ХХ ст. – Августину Волошину. Через спогади сучасників розглянуто його внесок до розвитку культури, освіти, ...
 • Корновенко, С.В. (Історичний архів. Наукові студії, 2013)
  Проаналізовано білоемігрантську історіографію з історії аграрної політики урядів Білого руху Півдня Росії. Виокремлено періоди у розвитку білоемігрантської історіо- графії аграрної політики урядів Білого руху Півдня ...
 • Священко, З.В. (Історичний архів. Наукові студії, 2012)
  Розкрито погляди міністра внутрішніх справ Російської імперії В. Плеве на аграрне питання в Росії початку ХХ ст. Досліджено вплив поглядів міністра на роботу Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ.
 • Священко, З.В. (Історичний архів. Наукові студії, 2013)
  Розглянуто зміст напрацювань Наради за головуванням В. Гурка в аграрному законодавстві. Досліджено розуміння Нарадою сутності аграрного питання в Російській імперії початку ХХ ст. та шляхів його вирішення.
 • Крюков, А.В. (Історичний архів. Наукові студії, 2013)
  Представлено аналіз праць польських істориків соціалістичної доби і сучасності, присвячених аграрним відносинам в Галичині 1921-1939 рр. Виокремлено об’єктивні і суб’єктивні чинники, що вплинули на характер польської ...
 • Лосовский, Я. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
  Охарактеризованы польские учебники по архивоведению, архивной методике, истории архивного дела и введения в архивоведение, изданные в межвоенном периоде и после войны. Представлены достоинства и недостатки учебников ...
 • Николаев, Н.И. (Історичний архів. Наукові студії, 2014)
  Путем системных исследований установлено, что эпонимный каталог Ольвии IosPE I2 201 – календарь этого полиса, содержит основные генеалогические, хронологические (абсолютные и относительные даты) и просопографические сведения ...
 • Городня, Н.Д. (Історичний архів. Наукові студії, 2013)
  Проаналізовано зміст американсько-китайських відносин за адміністрації Барака Обами, тенденції їх розвитку, сфери спільних інтересів і суперечностей двох держав, вплив на двосторонні відносини нової азійсько-тихоокеанської ...
 • Шугальова, І.М. (2010)
  У статті проаналізовані документи, що зберігаються в Міжнародному інституті соціальної історії. Документи розкривають різні аспекти життя Петра Євграфовича Ковалевського.
 • Куделко, С.М. (Історичний архів. Наукові студії, 2014)
  Рецензія на монографію: Левченко Лариса. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація (Миколаїв: Іліон, 2013.
 • Чернуха, О.В. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
  Проаналізовані та класифіковані архівні документи з історії харківської міліції, які знаходяться у фондах Державного архіву Харківської області та Центрального державного архіву вищих органів влади. На основі проведеного ...
 • Тимів, І.М. (Історичний архів. Наукові студії, 2013)
  Висвітлено передумови, перебіг та наслідки битви польсько-українсько-литовських військ під орудою князя Костянтина Острозького з татарським військом хана Мехмед Ґірея І під Сокалем у 1519 році.
 • Робак, І.Ю. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
  Біографія видатного українського громадсько-політичного діяча, науковця і організатора науки В. Д. Отамановського рясніє «білими плямами». Автор запрошує істориків до їх дослідження.
 • Губська, Т.М. (Історичний архів. Наукові студії, 2015)
  У статті розглядається питання вивчення біографічної некрополістики крізь призму вивчення кладовищенських епітафій. Некрополістика як допоміжна історична дисципліна перебуває в тісному контакті з такими ж допоміжними ...
 • Ткачук, А.І. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
  Проаналізовано біоісторіографічні студії Віталія Сарбея. У дослідженнях історика відтворені багатогранні образи багатьох українських науковців, висвітлено їх творчість, інтелектуальне середовище, а також соціокультурні ...
 • Чубіна, Т.Д. (Історичний архів. Наукові студії, 2010)
  Розглянута діяльність Благодійного фонду імені професора Миколи Івановича Бушина «Історична спадщина», створеного в 2005 році в Черкаській області (Україна). Метою Фонду є об’єднання зусиль істориків України в сприянні ...
 • Сінкевич, Є.Г. (Історичний архів. Наукові студії, 2008)
  Після трьох розподілів Речі Посполитої, що відбулися наприкінці ХVІІІ століття, здавалося, польський народ навіки втратив свою державність. Однак події 1918-1921 років дали полякам шанс «відродитися із небуття».

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис