Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Історичний архів. Наукові студії за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Історичний архів. Наукові студії за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Mizgalski, J. (Історичний архів. Наукові студії, 2014)
  Inkorporatsiyna polityka rosyjska w stosunku do ziem polskich pod zaborem rosyjskim stwierdzono we wszystkich obszarach rozwoju gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Były dwa znaczące fakty, które ...
 • Gonera, M. (Історичний архів. Наукові студії, 2015)
  Celem artykułu jest próba prezentacji stanu wiedzy społeczeństwa w XVII wieku o pochodzeniu i działalności książąt Czartoryskich. Rozprawa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na ...
 • Donaj, Ł. (Історичний архів. Наукові студії, 2013)
  Нині існує маса суперечок з приводу островів у світі. Переможець такого спору може створити економічну зону навколо острова. Згідно із Законом Моря, її межа складає 200 м. від берегової лінії. Є тільки одна умова: острів ...
 • Срогош, Т.; Морозова, О. (Історичний архів. Наукові студії, 2015)
  Навколо польсько-українських відносин з боку обох сторін стосунків постало багато непорозумінь, міфів тощо. Це твердження стосується також часів панування Станіслава Августа Понятовського, які характеризувалися загостренням ...
 • Franc, M. (Історичний архів. Наукові студії, 2012)
  Засоби масової інформації називають «Четвертою владою», тому що вони мають величезний вплив на людей. Комічна книга – не виключення. Влада використала її в якості засобу формування громадської думки, як про минулий час, ...
 • Urbanowicz, B. (Історичний архів. Наукові студії, 2008)
  Варто зауважити, що українське питання було представлене в польських підручниках ХХ століття в різних аспектах. Що стосується досліджень, польсько-українське питання було виражене по-різному в багатьох ...
 • Urbanowicz, B. (Історичний архів. Наукові студії, 2010)
  Варто зауважити, що українське питання було представлене в польських підручниках ХХ століття в різних аспектах. Що стосується досліджень, польсько-українське питання було виражене по-різному в багатьох шкільних підручниках. ...
 • Majewski, M.Ł. (Історичний архів. Наукові студії, 2015)
  Po podpisaniu w 1921 roku traktatu pokojowego w Rydze, na terenie Polski znalazło się 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy atamana Petlury. Ukraińscy żołnierze zostali umieszczeni w obozach na terytorium całego kraju. Jednym ...
 • Marcoń, W. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
  Unifikacja prawna województwa śląskiego z Drugą Rzeczpospolitą nie była przedsięwzięciem łatwym. Utrudniało to, że Śląsk Cieszyński należał wcześniej do państwa austriackiego, a Górny Śląsk wchodził w skład państwa ...
 • Mizgalska, M. (Історичний архів. Наукові студії, 2014)
  Przed I wojną światową Galicja Wschodnia stanowiła integralną część Monarchii AustroWęgierskiej. Przed podziałem I Rzeczpospolitej ta ziemia była częścią państwa polskiego, która została tzw Kresy Wschodnie. Galicyjski ...
 • Srogosz, T. (Історичний архів. Наукові студії, 2014)
  Celem artykułu jest ukazanie walki stronnictw, to jest regalistycznego (królewskiego), którego przywódcą był wojewoda kijowski Józef Gabriel Stempkowski, oraz białocerkiewskiego (hetmańskiego), którego przywódcą był ...
 • Srogosz, T.; Morozova, O. (Історичний архів. Наукові студії, 2014)
  Recenzja monografii: Wojtkiewicz-RokW. Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (Toruń, 2012).
 • Stroynowski, A. (Історичний архів. Наукові студії, 2015)
  W czasach panowania króla Stanisława Augusta w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej nastąpił wzrost zainteresowania Rosją i jej władcami. Widać to we wspomnieniach. Są one podstawowym źródłem tego artykułu. Artykuł ma ...
 • Szymański, C.K. (Історичний архів. Наукові студії, 2014)
  Specyfiką częstochowskiej społeczności żydowskiej był jej znaczny udział w procesie rozwoju miasta; zaznaczył się on szczególnie w inicjacji i rozbudowie wielu dziedzin rzemiosła i produkcji przemysłowej. Przeobrażenia ...
 • Sterczewska, I. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
 • Dziwoki, J. (Історичний архів. Наукові студії, 2011)
  Розглянуто становище греко-католицької церкви у Польщі від закінчення Другої світової війни до сьогодні; визначені основні періоди та характерні особливості її розвитку; проаналізовано вплив політичних та ідеологічних ...
 • Stroynowski, A. (Історичний архів. Наукові студії, 2015)
  Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie książek i artykułów Witolda Filipczaka w badaniach nad życiem sejmików Prawobrzeżnej Ukrainy w latach 1778–1786. Jest ważne dla badaczy, którzy mają ograniczony kontakt z polską ...
 • Грибенюк, Н.І. (Історичний архів. Наукові студії, 2010)
  Стаття присвячена видатній політичній, регіональній і культурній постаті Закарпаття першої половини ХХ ст. – Августину Волошину. Через спогади сучасників розглянуто його внесок до розвитку культури, освіти, педагогічної ...
 • Грибенюк, Н.І. (Історичний архів. Наукові студії, 2008)
  Стаття присвячена видатній політичній, регіональній і культурній постаті Закарпаття першої половини ХХ ст. – Августину Волошину. Через спогади сучасників розглянуто його внесок до розвитку культури, освіти, ...
 • Корновенко, С.В. (Історичний архів. Наукові студії, 2013)
  Проаналізовано білоемігрантську історіографію з історії аграрної політики урядів Білого руху Півдня Росії. Виокремлено періоди у розвитку білоемігрантської історіо- графії аграрної політики урядів Білого руху Півдня ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис