Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Слово і Час, 2012 за темою "Рецензії"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Слово і Час, 2012 за темою "Рецензії"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Стус, Д. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Гнатюк М. М. Текстологічні студії. – К.: ВПК “Експрес-поліграф”, 2011. – 156 с.
 • Дмитренко, М. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – К.: Либідь, 2011. – 1152 с.
 • Волковинський, О. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Козлик І. В. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження (“Картина світу”. Естетика. Поетика): Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. ...
 • Тищук, Д. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Галич А. Естетичні пошуки в українській постмодерній літературі: асоціонімний вимір: Монографія. – Луганськ: Книжковий світ, 2011. – 192 с.
 • Яремчук, І. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Легка О. Життя – це любов (Еротичний роман у віршах Наталі Лівицької-Холодної): Монографія. – Львів, 2007. – 240 с. – (Сер. “Літературознавчі студії” Львівського відділення Інституту літератури ім. ...
 • Лімборський, І. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Новик О. П. Неповторність повторного. Барокові традиції в українському романтизмі. – Харків: Майдан, 2011. – 368 с.
 • Рикова, Г. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Дубініна О. В. У межах чи поза межами? Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби: Монографія – К.: Наук. думка, 2011. – 360 с.
 • Галич, О. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книги: Моклиця Марія. Вступ до літературознавства. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 468 с. Білоус Петро. Вступ до літературознавства. – К.: Академія, 2011. – 336 с.
 • Сулятицький, М. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Дмитренко М. Символи українського фольклору. – К.: Український центр культурних досліджень, 2011. – 400 с.
 • Бондарева, О. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Козлов Р. А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 352 с.
 • Сиротинська, Н. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Online Conсordance to the Complete Works of Hryhorij Skovoroda / Онлайн конкорданс повного зібрання творів Григорія Сковороди / Уклали Наталія Пилип’юк, Олег Ільницький, Сергій Козаков (Альбертський ...
 • Іванишин, П.; Іванишин, М. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Бовсунівська Т.В. Когнітивна жанрологія та поетика: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 180 с.
 • Неврлий, М. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Ігор Калинець. Знане і незнане про Антонича: Матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича. – Львів: Друкарські куншти, 2011. – 276 с., 48 іл.
 • Поспішіл, Іво (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Гнатюк Михайло. Іван Франко і проблеми теорії літератури: Навчальний посібник. — К.: Академія, 2011.
 • Кузьменко, В. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Колінько Олена. “Цілий світ у краплі води…”: компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 325 с.
 • Дроздовський, Д. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Овчаренко Н.Ф. Парадигма пам’яті: канадський дискурс: (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі): Монографія. – К.: Ін Юре, 2011. – 259 с.
 • Голобородько, Я. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Брайко Олександр. Проза Володимира Винниченка 1902 – 1910-х років: проблеми поетики: Монографія. – К.: ВД “Стилос”, 2011. – 303 с.
 • Дроздовський, Д. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Дончик В. Г. Доля української літератури – доля України: Монологи й полілоги. – К.: Грамота, 2011. – 640 с.
 • Голобородько, Я. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книги: Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття. – Zielona Gora – Kijow, 1999. – 160 с.; Бетко І. Українська релігійна філософська поезія. Етапи розвитку. – Katowice, ...
 • Улюра, Г. (Слово і Час, 2012)
  Рецензія на книгу: Філоненко С.О. Масова література в Україні: дискурс/гендер/жанр: Монографія. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 432 с.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис