Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Об оптимальном поведении в двухэтапных играх с вмешательством случая в условиях полной информированности игроков

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Доценко, С.И.
dc.date.accessioned 2018-03-23T10:37:36Z
dc.date.available 2018-03-23T10:37:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Об оптимальном поведении в двухэтапных играх с вмешательством случая в условиях полной информированности игроков / С.И. Доценко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2017. — № 2017. — С. 64-71. — Бібліогр.: 2 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2616-5619
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131439
dc.description.abstract Рассмотрено две постановки задач, являющимися моделями двух-этапных игр с полной информацией и вмешательством случая. Одна задача рассматривает поведение игроков в телешоу «цена удачи», другая – в двухэтапной азартной игре с повышением ставок. В обоих случах найдено равновесие по Нэшу в зависимости от значений параметров игры и ему дается геометрическая интерпретация. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто дві постановки задач, які є моделями двохетапних ігор з повною інформацією та втручанням випадку. Одна задача розглядає поведінку гравців у телешоу «ціна удачі», друга – в двохетапній грі з підвищенням ставок. В обох випадках знайдено рівновагу за Нешем у залежності від значень параметрів гри та йому надається геометрична інтерпретація. uk_UA
dc.description.abstract We consider two formulations of problems for two-stage full information games of chance. The first formulation is about the thrategy in TV show game «the price is right», the second one is about two-stage gamling with bet raises. The Nash equilibrium, depending on game parameters and it's geometrical interpretation is found in both cases. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теорія оптимальних рішень
dc.title Об оптимальном поведении в двухэтапных играх с вмешательством случая в условиях полной информированности игроков uk_UA
dc.title.alternative Про оптимальну поведінку в двохетапних іграх з втручанням випадку за умов повної інформованості гравців uk_UA
dc.title.alternative On optimal behavior in two stage games with the intervention of chance in the case of players full information uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис