Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Академічна періодика у каталогах НАН України: ретроспективний огляд, тенденції змін, проблеми

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Язвинська, М.В.
dc.date.accessioned 2017-08-20T15:53:20Z
dc.date.available 2017-08-20T15:53:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Академічна періодика у каталогах НАН України: ретроспективний огляд, тенденції змін, проблеми / М.В. Язвинська // Наука України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 10. — К.: Академперіодика, 2014. — С. 78-84. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0077
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/122993
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню розподілу різних видів періодичних видань Національної академії наук України і наукових установ, що входять до її структури. Мета статті — проаналізувати основні характеристики періодичних видань, у яких публікуються результати наукових досліджень, за різними напрямками. Для цього проведені збір і каталогізація інформації про наявні зараз періодичні видання, а також зіставлення її з аналогічною інформацією за попередні роки (починаючи з 1998 р). Основну увагу приділено зміні розподілу типів видань за різними напрямами наук і видів подання інформації за цей період. У результаті встановлені найбільш представлені в періодичних виданнях напрямки науки, а також періоди збільшення і спаду активності створення нових періодичних видань. Проаналізовано представлення академічних наукових періодичних видань за кордоном, випущених англійською мовою, та ступінь представлення видань у мережі Інтернет. Серед проблем у наукових виданнях виділено недоліки у належному оформленні, рівень науковості та представленості (видимості) академічної наукової періодики. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the study of the distribution of different types of periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine and scientific institutions that make up its structure. The purpose of the article — to analyze the main characteristics of periodicals that publish research results in different areas. For this collection and cataloging of information on available periodicals was performed and comparison of it with similar information for prior years (since 1998). The focus is on the changing distribution of types of publications in different science spheres and types of information presentation during this period. As a result, the most represented areas of science in periodicals are determined as well as periods of increase and decline in the creation of new periodicals. The representation of academic scientific periodicals issued abroad in English and the degree of representation of publications on the Internet is analyzed. Among the problems of scientific journals, flaws in the design, appropriate level of science and representation (visibility) of academic scientific periodicals are identified. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука України у світовому інформаційному просторі
dc.title Академічна періодика у каталогах НАН України: ретроспективний огляд, тенденції змін, проблеми uk_UA
dc.title.alternative Academic periodicals in catalogs of NAS of Ukraine: a retrospective review, trends, issues uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис