Показати простий запис статті

dc.contributor.author L`vov, A.N.
dc.contributor.author Mazilov, A.V.
dc.contributor.author Skibin, V.I.
dc.contributor.author Shulika, N.G.
dc.contributor.author Taller, E.G.
dc.contributor.author Tolmachyov, A.V.
dc.contributor.author Voronkina, N.I.
dc.contributor.author Zaleskiy, Yu.G.
dc.date.accessioned 2017-01-05T18:41:08Z
dc.date.available 2017-01-05T18:41:08Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation X-RAY luminescence properties of thin organic films / A.N. L`vov, A.V. Mazilov, V.I. Skibin, N.G. Shulika, E.G. Taller, A.V. Tolmachyov, N.I. Voronkina, Yu.G. Zaleskiy // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 1. — С. 173-174. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.77.-j
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110606
dc.description.abstract The results of studies on the soft X-ray sensitivity of thin organic Lengmuir-Blodgett (LB) films are presented. A linear behavior of the relationship between the integral luminescence (Dl=380-400nm) and the dose rate of X-ray irradiation in the range of 10⁻⁶-10⁻⁵ A/kg at the energy of 5 keV has been established. It is shown that the specific X-ray luminescence of the 0.5 mm LB film exceeds that one of the single-crystal CsJ(Tl) scintillator of 1mm in thickness by two orders of magnitude. It is supposed that these films can be used for measurement of the plasma temperature. uk_UA
dc.description.abstract В роботі наведені результати експериментальних досліджень рентгенолюмінесценції тонких органічних плівок, одержаних з допомогою техніки Ленгмюра – Блоджетт (ЛБ). Зразки ЛБ плівок, що складалися з 1000 моношарів полімеру, люмінесцентних додатків Cd та Pb загальною товщиною 0,5мкм опромінювались рентгенівськими квантами. Джерелом випромінювання була рентгенівська трубка при напрузі 2...8кВ і струмові 2...12мА. При опроміненні діапазон зміни струму відповідав інтервалу потужностей доз від 2.10⁻⁶ до 10⁻⁵ А/кг (1– 44мР/с). Встановлено лінійний характер залежності інтенсивності люмінесценції від потужності дози. Введення в структуру плівки іонів Cd і Pb підвищує світловихід у 5 і 10 разів відносно плівки без додатків. Показано, що питома люмінесценція ЛБ плівок у дослідженому інтервалі енергій рентгенівських квантів приблизно на два порядки вища в порівнянні з відомим монокристалічним сцинтиллятором СsJ(Tl), прийнятим нами за еталон. uk_UA
dc.description.abstract В работе приведены результаты экспериментальных исследований рентгенолюминесценции тонких органических пленок, полученных с помощью техники Ленгмюра- Блонджет (ЛБ). Образцы ЛБ пленок, состоящие из 1000 монослоев полимера, люминесцентных добавок и ионов Cd и Pb общей толщиной 0,5мкм облучались рентгеновскими квантами. Источником излучения служила рентгеновская трубка, работающая при напряжении 2-8кВ и токе 2-12мА. При облучении диапазон изменения тока трубки соответствовал интервалу мощностей доз 2.10⁻⁶...10⁻⁵А/кг (1– 44мР/с). Установлен линейный характер зависимости интенсивности люминесценции от мощности дозы. Введение в структуру пленки ионов Cd и Pb повышает световыход в 5 и 10 раз соответственно. Показано, что удельная люминесценция ЛБ пленок в исследованном диапазоне энергий рентгеновских квантов примерно на два порядка выше по сравнению с известным монокристаллическим сцинтилятором СsJ(Tl), принятый нами за эталон. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Plasma diagnostics uk_UA
dc.title X-RAY luminescence properties of thin organic films uk_UA
dc.title.alternative Рентгенолюмінесцентні властивості тонких органічних плівок uk_UA
dc.title.alternative Рентгенолюминесцентные свойства тонких органических пленок uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис