Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Столяров, В.Ф.
dc.contributor.author Артеменко, Д.М.
dc.date.accessioned 2016-12-05T17:28:02Z
dc.date.available 2016-12-05T17:28:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу / В.Ф. Столяров, Д.М. Артеменко // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 129-143. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-1187
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109644
dc.description.abstract Запропоновано методичний підхід, завдяки якому недостатність регулятивного капіталу відповідатиме обсягу необхідної докапіталізації комерційного банку. Аналітично обґрунтовано відповідні алгоритми та методи статистичних розрахунків грошових потоків у прогнозному періоді. Розкрито суть методу дисконтування грошового потоку. uk_UA
dc.description.abstract Предложен методический подход, благодаря которому недостаточность регулятивного капитала будет соответствовать объему необходимой докапитализации коммерческого банка. Аналитически обоснованы соответствующие алгоритмы и методы статистических расчетов денежных потоков в прогнозном периоде. Раскрыта суть метода дисконтирования денежного потока. uk_UA
dc.description.abstract The methodical approach, whereby insufficient regulatory capital meet the volume required capitalization of commercial banks. Analytical reasonably appropriate algorithms and methods for statistical calculations of cash flows during the forecast period. The essence of discounted cash flow method. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управління економікою: теорія та практика
dc.title Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу uk_UA
dc.title.alternative Совершенствование методики определения рыночной стоимости коммерческого банка на основе доходного подхода uk_UA
dc.title.alternative Improvement of method of determining the market value commercial bank based on the income approach uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис