Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Головач, О.А.
dc.date.accessioned 2016-10-24T15:06:38Z
dc.date.available 2016-10-24T15:06:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції / О.А. Головач // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 2 (44). — С. 149-152. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/107707
dc.description.abstract В статті розроблено підхід до формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції, що базується на комбінуванні двох типів сценаріїв - диверсифікації та переорієнтації на ринки ЄС, та пов’язує загальний розвиток підприємства зі специфічними цільовими показниками, які відображають особливості завдань, що стоять перед вітчизняним машинобудівним підприємством в умовах євроінтеграції. Використання цього підходу забезпечує цілепокладання, прогнозування і планування заходів щодо досягнення показ- ників розвитку машинобудівного підприємства. uk_UA
dc.description.abstract В статье разработан подход к формированию стратегии развития машиностроительных предприятий в условиях евроинтеграции, который базируется на комбинировании двух типов сценариев - диверсификации и переориентации на рынки ЕС, и связывает общее развитие предприятия со специфическими целевыми показателями, которые отображают особенности заданий, которые стоят перед отечественным машиностроительным предприятием в условиях евроинтеграции. Использование этого подхода обеспечивает целеполагание, прогнозирование и планирование мероприятий по достижению показателей развития машиностроительного предприятия. uk_UA
dc.description.abstract In the article the strategy method of upgrading to Ukrainian machine-building enterprises under the conditions of European integration was developed. The method is based on combining of two types of scenarios - diversification and changing of orientation to the markets of EU. A method binds general development of enterprise to the specific having a special purpose indexes. Having a special purpose indexes represent the features of tasks which stand before a domestic machine-building enterprise under the conditions of European integration. The use of this method provides a teleologism, prognostication and planning of measures on achievement of indexes of development of machine-building enterprises. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Маркетинг uk_UA
dc.title Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції uk_UA
dc.title.alternative Формирование стратегии развития машиностроительных предприятий в условиях евроинтеграции uk_UA
dc.title.alternative Forming of strategy of upgrading to Ukrainian machine-building enterprises under the conditions of European integration uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.45:621:339.92


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис