Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ошибки пеленгования источника излучения по азимуту при влиянии дифракции радиоволн на границе препятствия

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Разсказовский, В.Б.
dc.contributor.author Логвинов, Ю.Ф.
dc.date.accessioned 2016-09-10T17:45:48Z
dc.date.available 2016-09-10T17:45:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Ошибки пеленгования источника излучения по азимуту при влиянии дифракции радиоволн на границе препятствия / В.Б. Разсказовский, Ю.Ф. Логвинов // Радіофізика та електроніка. — 2009. — Т. 1(15), № 3. — С. 51-57. — Бібліогр.: 18 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-821X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/105815
dc.description.abstract В приближении дифракции Френеля на полуплоскости численным методом исследованы азимутальные ошибки пеленгования источника излучения СВЧ-радиоволн. Проанализировано влияние на азимутальные ошибки гладкого и шероховатого края экрана при его различных ориентациях по отношению к вертикальной плоскости падения волн. uk_UA
dc.description.abstract У наближенні дифракції Френеля на напівплощині числовим методом досліджено азимутальні помилки пеленгування джерела випромінювання НВЧ-радіохвиль. Проаналізовано вплив на азимутальні помилки гладкого та шорсткого краю екрана при його різних орієнтаціях по відношенню до вертикальної площини падіння хвиль. uk_UA
dc.description.abstract In Fresnel diffraction approximation on a semiplane the azimuthal errors of direction-finding of microwave radiant are investigated by numerical method. Influence on the azimuthal errors of smooth and rough edge of screen is analyzed at its different orientations on a route. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Радіофізика та електроніка
dc.subject Распространение и рассеяние волн uk_UA
dc.title Ошибки пеленгования источника излучения по азимуту при влиянии дифракции радиоволн на границе препятствия uk_UA
dc.title.alternative Помилки пеленгування джерела випромінювання по азимуту при впливі дифракції радіохвиль на межі перешкоди uk_UA
dc.title.alternative Errors of direction-finding of radiant on azimuth at influence of diffraction of radio waves on border of obstacle uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.371(260).029.65


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис