Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Економіка природокористування і охорони довкілля за темою "Проблеми теорії і методології"

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Економіка природокористування і охорони довкілля за темою "Проблеми теорії і методології"

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Boyko, V.V. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  The paper deals with the method of predicting the safety of air in major cities of Ukraine. Atmospheric air safety in 7 major cities of Ukraine is forecasted until 2020. The informational basis of the study consists of 14 ...
 • Шевченко, І.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Реалізація екологічної політики в Україні можлива за умови ефективного використання та впровадження таких економічних методів, інструментів, механізмів природокористування, завдяки яким можливо не лише призупинити вже ...
 • Шкуратов, О.І. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Обґрунтовано необхідність аналізу взаємовпливу сільськогосподарського виробництва та екологічних факторів при плануванні господарської діяльності. Доведено, що в останні роки екологічні фактори стали реально лімітувати ...
 • Куценко, В.І.; Трілленберг, Г.І. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Розкривається сутність, важливість, значення сталого розвитку, його структура та взаємозв’язок складових: економічної, екологічної, соціальної. З урахуванням першорядного значення в забезпеченні сталого розвитку людського ...
 • Клиновий, Д.В.; Мороз, В.В.; Петровська, І.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015)
  Визначено що унікальні територіальні природно-господарські комплекси України створюють надзвичайно сприятливі умови для розвитку багатьох галузей економіки. Розглянуто систему управління такими комплексами як систематизований ...
 • Горський, А.М. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Проаналізовано явище декаплінгу, його види прояву в економіці. Розглянуто сутність двох ключових аспектів декаплінгу – «ресурсного декаплінгу» та «декаплінгу впливу». Показана актуалізація явища декаплінгу впливу для України ...
 • Шевченко, І.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015)
  Проаналізовано інституційне забезпечення екологічної політики в контексті реформи децентралізації. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення інституційних засад, сутність і роль прав власності на природні ресурси. Доведено ...
 • Степанова, Е.В.; Степанов, В.Н. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015)
  В статье в постановочном плане обсуждаются теоретико-методологические аспекты линейной и нелинейной интерпретации событий касательно экономико-экологических явлений и процессов. Рассматриваются возможности использования ...
 • Бистряков, І.К.; Клиновий, Д.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Статтю присвячено питанням удосконалення методологічних засад економічної оцінки природного багатства України. Метою дослідження є визначення напрямів подальшого розвитку методів адекватної покомпонентної та комплексної ...
 • Луців, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Розглянуто особливості вартості природних ресурсів у різних регіонах України та проведено їх порівняльний аналіз. Зроблено висновки щодо недосконалості системи управління природними ресурсами України, що призводить до ...
 • Степенко, О.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Обґрунтовано необхідність застосування просторового підходу в дослідженні закономірностей розвитку природно-господарських систем. Визначено основні фактори формування природно-господарської системи, необхідні для поповнення ...
 • Коваленко, А.О.; Моцок, О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015)
  Висвітлено питання еволюції у вітчизняній науковій і довідковій літературі та законодавстві термінів і понять, пов’язаних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в економічній сфері. Проаналізовано можливості ...
 • Алимов, О.М.; Драган, І.В. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015)
  Зосереджено увагу на питаннях модернізації механізмів реалізації регіональної екологічної політики на засадах локальної екологічної демократії з метою подолання тенденції виснаження природно-ресурсного потенціалу територій. ...
 • Пугач, В.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  У статті розглядається теоретична база забезпечення сталого надрокористування. Стисло проаналізовано невідновлювальні ресурси, а також економічну теорію Гарольда Хотеллінга. Основну частину роботи присвячено розгляду питань, ...
 • Ілляшенко, І.О. (Економіка природокористування і охорони довкілля, 2014)
  Розкрито цілі та задачі екологічного франчайзингу з урахуванням потреб сьогодення. Запропоновано напрями розвитку екологічного франчайзингу. Висвітлено причини ризиків на шляху впровадження екологічних франшиз. Досліджено ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис