Перегляд за автором "Slavnyi, A.S."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Volkov, E.D.; Berezhnyj, V.L.; Bondarenko, V.N.; Chechkin, V.V.; Fomin, I.P.; Grigor’eva, L.I.; Konovalov, V.G.; Kotsubanov, V.D.; Kulaga, A.E.; Lapshin, V.I.; Lesnyakov, G.G.; Litvinov, A.P.; Lozin, A.V.; Mironov, Yu.K.; Moiseenko, V.E.; Nazarov, N.I.; Nikol’skij, I.K.; Ocheretenko, V.L.; Pavlichenko, O.S.; Pinos, I.B.; Podoba, Yu.Ya.; Romanov, V.S.; Shapoval, A.N.; Shcherbinina, T.E.; Skibenko, A.I.; Slavnyi, A.S.; Sorokovoy, E.L.; Tarasov, I.K.; Tsybenko, S.A.; Voitsenya, V.S. (Вопросы атомной науки и техники, 2003)
    It was shown that there is the possibility of ITB formation in the vicinity of rational surfaces in a torsatron magnetic configuration. The formation of ITB is accompanied by fast change of plasma poloidal rotation velocity, ...
  • Moiseenko, V.E.; Dreval, M.B.; Burchenko, P.Ya.; Losin, A.V.; Berezhnyj, V.L.; Bondarenko, V.N.; Chechkin, V.V.; Grigor’eva, L.I.; Hartmann, D.; Koch, R.; Konovalov, V.G.; Kotsubanov, V.D.; Kramskoi, Ye.D.; Kulaga, A.E.; Lyssoivan, A.I.; Mironov, V.K.; Pavlichenko, R.O.; Romanov, V.S.; Shapoval, A.N.; Skibenko, A.I.; Slavnyi, A.S.; Tereshin, V.I.; Voitsenya, V.S. (2010)
    The experiments on Uragan-3M torsatron (stellarator) on Alfvén resonance heating are presented. Usage of the three-halfturn antenna provides plasma density increase and heating of the electron plasma component.