Перегляд за автором "Шокол, Т.В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Шокол, Т.В.; Горбуленко, Н.В.; Хиля, В.П. (Доповіді НАН України, 2010)
    9-Азагетарил-3-(iзоксазол-3-iл)пiрано[2,3-f ]хромен-4,8-дiони синтезовано шляхом конденсацiї Кневенагеля 7-гiдрокси-3-(iзоксазол-3-iл)-8-формiлхромонiв з 2-азагетарилацетонiтрилами з подальшою циклiзацiєю i кислотним гiдролiзом.
  • Лозинський, О.О.; Шокол, Т.В.; Хиля, В.П. (Доповіді НАН України, 2013)
    При обробцi 7-гiдрокси-8-формiлхромонiв з борогiдридом натрiю, амонiаком, амiнами та гiдроксиламiном реакцiя проходить виключно по формiльнiй групi, натомiсть з надлишком гiдразин-гiдрату вiдбуваються нуклеофiльне приєднання ...
  • Глібов, Є.К.; Москвіна, В.С.; Шокол, Т.В.; Хиля, В.П. (Доповіді НАН України, 2019)
    Розроблено практичну та ефективну методику синтезу 2-ароїлфуро[3,2-g]нео флавонів та 2-(2-оксо-2Н- 4-хроменіл)фуро[3,2-g]неофлавонів — модифікованих аналогів природного фурокумарину псоралену. Досліджено взаємодію ...