Перегляд за автором "Шкільняк, С.С."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, O.С.; Шкільняк, С.С. (Штучний інтелект, 2018)
  Досліджено новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – логіки загальних недетермі-нованих предикатів, або GND-предикатів. Виділено різновиди GND-предикатів, описано їх композиційні алгебри. Показано зв'язок ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (Проблеми програмування, 2016)
  Запропоновано поняття квазіарної реляції (відношення), введено операції над такими реляціями, описано алгебри квазіарних реляцій. Доведено ізоморфізм алгебри квазіарних реляцій та першопорядкової алгебри тотальних однозначних ...
 • Шкільняк, С.С. (2010)
  Досліджуються семантичні властивості композиційно-номінативних логік часткових однозначних, тотальних та часткових неоднозначних предикатів пропозиційного, реномінативного та кванторного рівнів. Вивчаються відношення ...
 • Шкільняк, С.С. (Искусственный интеллект, 2013)
  У статті досліджено відношення логічного наслідку для множин формул у чистих першопорядкових композиційно-номінативних логіках часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових не- однозначних предикатів. Основна ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (2004)
  Запропонована ієрархія композиційно-номінативних логік. Такі логіки будуються в семантико-синтаксичному стилі на основі композиційно номінативного підходу. Місце логіки в ієрархії визначається рівнем абстракції розгляду ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (2007)
  Запропоновано інтенсіонально-орієнтований підхід до визначення основних понять логіки. Розглянуто інтенсіонали понять даного, функції та композиції. Введено поняття номінату (номінативного даного) та розглянуто його зв'язки ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (2003)
  Пропонуються логіки, орієнтовані на специфікації програм. Логіки будуються в семантико-синтаксичному стилі на основі композиційно-номінативного підходу. Перша з них (неокласична композиційна логіка) є логікою еквітонних ...
 • Шкільняк, С.С.; Волковицький, Д.Б. (Проблеми програмування, 2016)
  Досліджено безкванторні композиційно-номінативні логіки часткових квазіарних предикатів. Виділено такі рівні цих логік: реномінативний, реномінативний з предикатами слабкої рівності, реномінативний з предикатами строгої ...
 • Россада, Т.В.; Шкільняк, С.С. (Проблеми програмування, 2012)
  Досліджено композиційно-номінативні логіки, базовані на іменних множинах з непрямим іменуванням. Запропоновано та досліджено операції над такими множинами, зокрема, операції реномінації. На цій основі побудована логіка ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С.; Антонова, І.А. (2008)
  Розглянуто застосування операторів побудови нерухомої та Т-нерухомої точок для композиційно-номінативних логік різних рівнів абстракції. Оператори побудови нерухомих точок можна розглядати і як метакомпозиції, які за ...
 • Шкільняк, С.С. (Штучний інтелект, 2012)
  Досліджено композиційно номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних і часткових неоднозначних квазіарних предикатів на пропозиційному і реномінативному рівнях. Встановлено зв’язки між цими логіками ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (2010)
  Будуються нові логіки, які дозволяють більш адекватно описувати властивості предикатів та функцій, визначених над ієрархічними даними. Характерною властивістю цих логік є використання в їх мовах складних імен. Вивчаються ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (2004)
  Предикати над даними з неповною інформацією уточнюються як еквісумісні та локально-еквісумісні предикати. Запропоновані композиційно-номінативні логіки еквісумісних та локально-еквісумісних предикатів, що є природними ...
 • Шкільняк, О.С.; Шкільняк, С.С. (Штучний інтелект, 2011)
  Запропоновано нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логік часткових предикатів – композиційно-номінативні мультимодальні логіки. Описано мови і досліджено семантичні властивості таких логік реномінативного і ...
 • Шкільняк, С.С. (Компьютерная математика, 2014)
  Досліджено чисті першопорядкові логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних предикатів. Розглянуто низку розширень цих логік за допомогою узагальнених реномінацій та спеціальних ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, О.С.; Шкільняк, С.С. (Проблеми програмування, 2018)
  Досліджено семантичні аспекти нового класу програмно-орієнтованих логічних формалізмів – логік загальних недетермінованих квазіарних предикатів, або GND-предикатів. Виділено різновиди таких предикатів, досліджено властивості ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (Штучний інтелект, 2016)
  Запропоновано новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – чисті першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами. Вони є синтезом класичних першопорядкових логік та композиційно-номінативних логік ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (Проблеми програмування, 2012)
  Досліджено першопорядкові композиційно-номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів кванторно-екваційного рівня. Наведено основні семантичні властивості ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С. (2003)
  Пропонуються композиційно-номінативні логіки локально-еквітонних предикатів. Такі логіки зберігають основні дедуктивні властивості класичних логік, але мають значно багатший клас моделей. Вивчаються семантичні властивості ...
 • Нікітченко, М.С.; Шкільняк, С.С.; Омельчук, Л.Л. (2006)
  Розглянуті композиційно-номінативні логіки, орієнтовані на специфікації програм. Такі логіки будуються в семантико- синтаксичному стилі на основі композиційно-номінативного підходу. Пропонується спектр композиційно-номінативних ...