Перегляд за автором "Швайка, О.П."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Марічев, К.О.; Короткіх, М.І.; Кисельов, А.В.; Пехтерева, Т.М.; Бумагін, М.О.; Раєнко, Г.Ф.; Швайка, О.П. (Доповіді НАН України, 2011)
  Знайдено високий каталітичний ефект карбенів у реакції трансестерифікації, який у надлишку спирту більше ніж на порядок за показниками TON і TOF переважає відомий з наукових джерел каталітичний ефект карбенів у реакціях ...
 • Марічев, К.О.; Глиняна, Н.В.; Коротких, М.І.; Швайка, О.П.; Кисельов, А.В.; Кнішевицький, А.В.; Пехтерєва, Т.М.; Дударенко, Г.В.; Комаровська-Порохнявець, О.З.; Лубенець, В.І.; Новиков, В.П. (Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2011)
  Наведені дані з антимікробної активності протокарбенових- та металокарбенових сполук ряду азолів і піридину. Встановлено високу антимікробну активність макроциклічних імідазолієвих солей 2а-с і 1 -цетилпіридинієвих солей ...
 • Сабєров, В.Ш.; Короткіх, М.І.; Глиняна, Н.В.; Кисельов, А.В.; Пехтерева, Т.М.; Раєнко, Г.Ф.; Попов, А.Ф.; Швайка, О.П. (Доповіді НАН України, 2013)
  Знайдено високий каталiтичний ефект стерично екранованих карбенових комплексiв паладiю в реакцiї вiдновного дехлорування n-дихлоробензену, який в оптимальному варiантi значно переважає каталiтичний ефект вiдомих карбенових ...
 • Короткіх, М.І.; Марічев, К.О.; Кисельов, А.В.; Швайка, О.П. (2008)
  На основі моноокса-, діоксаалкіленхлоридів і азолів синтезовано макроциклічні похідні краун-карбеноїдних сполук ряду імідазолу та бензімідазолу, зокрема макроциклічні солі, бісазолони, бісазолтіони, бісазолселенони та ...
 • Кисельов, А.В.; Кнішевицький, А.В.; Раєнко, Г.Ф.; Коротких, М.І.; Пехтерєва, Т.М.; Швайка, О.П.; Климнюк, С.І.; Покришко, О.В.; Грищук, Б.Д. (Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2009)
  Синтезовано ряд нітрогеновмісних протокарбенових сполук: 2-гідроксипропіленових похідних імідазолу, імідазо[2,3-b]бензотіазолу, 1,3-ди(п-хлорбензил)-2-ціанометил-2Н-бенз-імідазоліну та бензотриазолу, що містять ароматичні ...
 • Короткіх, М.І.; Сабєров, В.Ш.; Раєнко, Г.Ф.; Глиняна, Н.В.; Кнішевицький, А.В.; Швайка, О.П. (Наука та інновації, 2015)
  Наведено короткий аналіз результатів фундаментальних досліджень з хімії стабільних карбенів та прикладних розробок на їх основі з «зеленої» хімії, що проведені в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. ...