Перегляд за автором "Шастун, В.В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Репецький, С.П.; Вишивана, І.Г.; Чешківський, Д.К.; Шастун, В.В. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2013)
    На основі моделі сильного зв’язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та спін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Cr, адсорбованих на поверхні. Виконано геометричну оптимізацію кристалі- чної структури ...
  • Репецький, С.П.; Вишивана, І.Г.; Шастун, В.В.; Чешківський, Д.К. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010)
    Розвинено методу розрахунку оптичної провідности низьковимірних невпорядкованих систем. Досліджено вплив домішки азоту на розщеплення енергетичних зон електронів і фононів, що зумовлене нееквівалентними положеннями атомів ...
  • Репецький, С.П.; Скотников, В.А.; Шастун, В.В.; Чешківський, Д.К.; Яценюк, А.А. (Металлофизика и новейшие технологии, 2014)
    На основі моделі сильного зв’язку досліджено електронну структуру графену з домішкою атомів азоту. Як базис обираються хвильові функції 2s-, 2p-станів нейтральних невзаємодійних атомів вуглецю. При розрахунках матричних ...