Перегляд за автором "Храмов, Ю.О."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2008)
  У статті розглядається передісторія фізики низьких температур, зокрема передумови її виникнення, пов’язані з одержанням зріджених газів, в тому числі рідкого гелію, від якого і бере початок саме цей напрям фізики.
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2010)
  Висвітлено передумови виникнення нових напрямків фізики та її застосувань — квантової електроніки та фізики лазерів, зокрема безпосередньо історію створення мазерів і лазерів, а також значення їх для подальшого розвитку фізики.
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2015)
  Навесні 1965 р. зроблено відкриття, революційне для фізики, астрофізики та космології. Було зареєстровано фонове теплове радіовипромінювання з температурою і довжиною хвилі 7 см – мікрохвильовий фон, або реліктове ...
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2015)
  В 1965 р. Е.Б. Глінер висловив ідею, що на початку розширення Всесвіту, безпосередньо після «великого вибуху» близько 14 млрд. років тому, матерія в ньому перебувала у так званому вакуумному стані. Це означало, що простір ...
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2006)
  Статтю при свячено 100-річчю від дня народження академіка НАН України Антоніми Федорівни Прихотько - видатного українського фізика-експериментатора, засновника школи низькотемпературної спектроскопії молекулярних кристалів
 • Корнієнко, О.М.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2018)
  В статті показано життєвий шлях, наукову, організаційну та громадську діяльність академіка Б.Є. Патона. Розкрито його внесок у зва рювальну науку і техніку, зокрема в розроблення нових технологій зварювання та спеціальної ...
 • Капітонова, Ю.В.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2007)
  Розкрито умови виникнення і роботи кібернетичної школи В.М.Глушкова, її специфічні особливості. показано концептуальні ідеї, основні напрямки досліджень, головні досягнення школи В.М.Глушкова. Характеризуються риси ...
 • Маліцький, Б.А.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2009)
  Розглянуто наукову, науково-організаційну та громадську діяльність відомого українського вченого в галузі наукознавства, члена-кореспондента НАН України Г.М. Доброва. Висвітлено його роль в становленні та розвитку наукознавчих ...
 • Хорошева, С.А.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2008)
  Висвітлено становлення і розвиток досліджень з історії природознавства і техніки в НАН України з 1918 р. по теперішній час, внесок в них різних наукових закладів, громадських об’єднань та окремих учених.
 • Храмов, Ю.О.; Литвинко, А.С. (Наука та наукознавство, 2008)
  Розглядаються роботи Л.Д. Ландау, виконані ним в харківський період його діяльності (1932—1937) — під час керування відділом теоретичної фізики в УФТІ та викладання в Харківському університеті, а також роботи деяких його ...
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2008)
  Визначено зміст поняття “наукова школа”, характеризуються особливості, притаманні науковим школам, та їх роль в сучасній науці. Ідентифіковано та наведено перелік провідних наукових шкіл у НАН України, їх персональний склад.
 • Маліцький, Б.А.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2008)
  Показано передумови заснування Української академії наук, висвітлено перші кроки з її створення у 1918 р. Наведено відомості про її сучасний стан та перелік найважливіших фундаментальних результатів, одержаних в Академії ...
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2013)
  Розкрито передумови створення НАН України, історія її заснування, коротка історія становлення фундаментальної академічної науки та її розвиток, стан академічної науки в незалежній Україні.
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2015)
  Впервые в украинской историографии кратко изложен начальный этап развития мировой ракетно-космической науки и техники с их предысторией в хронологических рамках, очерченных тремя ключевыми событиями: создание пороховых ...
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2010)
  Дана коротка історія виявлення в грудні 1938 р. ефекту поділу ядер урану під дією нейтронів О. Ганом і Ф. Штрассманном і наведено факт, на який звертав увагу А. Беккерель ще в 1903 р., що неявно свідчив про цей ефект.
 • Литвинко, А.С.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2006)
  100 років тому народився фізик, доктор фізико-математичних наук Олександр Захарович Голик.
 • Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2011)
  О.І. Ахієзер — видатний український фізик-теоретик, академік НАН України (1964), який прославив науку України не тільки своїми фундаментальними результатами, але і створеною відомою та авторитетною науковою школою.
 • Храмов, Ю.О.; Хорошева, С.А. (Наука та наукознавство, 2011)
  До 100-річчя від дня народження відомого українського історика науки члена-кореспондента НАН України Олексія Миколайовича Боголюбова висвітлюються основні етапи його життя, наукової і педагогічної діяльності, внесок у ...
 • Колтачихіна, О.Ю.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2014)
  Подано коротку історію зародження і становлення ракетобудування у світі наприкінці 20-х – у 40-х рр. ХХ ст. Запропоновано періодизаційну схему розвитку ракетно-космічної техніки України. Висвітлено етап її формування та ...
 • Корнієнко, О.М.; Храмов, Ю.О. (Наука та наукознавство, 2008)
  Патон Борис Євгенович — видатний вітчизняний учений, всесвітньо відомий спеціаліст в галузі зварювання, металознавства, металургії, спорудження відповідальних інженерних конструкцій, автор багатьох фундаментальних ре ...