Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за автором "Судавцова, В.С."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за автором "Судавцова, В.С."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Пастушенко, К.Ю.; Іванов, М.І.; Судавцова, В.С.; Шевченко, М.О. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2017)
  Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів вивчено термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ti(Cr, Mn)—Sb. Згідно з отриманими нами та відомими з літератури даними зроблено прогноз ...
 • Пастушенко, К.Ю.; Судавцова, В.С.; Левченко, П.П.; Кудін, В.Г. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2018)
  Критично проаналізовано термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ni—Sn, Ce—Ni, Ce—Sn, відомі з літератури. Встановлено найбільш достовірні дані, які було використано для прогнозування аналогічних параметрів ...
 • Романова, Л.О.; Судавцова, В.С.; Пастушенко, К.Ю.; Кудін, В.Г.; Іванов, М.І. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2018)
  Методом калориметрії вперше визначено термохімічні властивості сплавів системи Sb—Eu за температури 1200 К в інтервалах складів 0 ≤ хSb ≤ 0,6 і 0,8 ≤ хSb ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування ...
 • Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Шевченко, М.О.; Кудін, В.Г.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2013)
  Методом калориметрiї вивчено термохiмiчнi властивостi розплавiв Eu−Pd(Pt) при 1300 К (0 < xPd < 0,37 i 0 < xPt < 0,36), Al−Eu при 1300 К (0,59 < xEu < 1) та 1473 К (0 < xEu < 0,21), Eu−Sn при 1300 K (0 < xSn < 0,16) та ...
 • Судавцова, В.С.; Березуцкий, В.В.; Иванов, М.И.; Шевченко, М.А.; Пастушенко, К.Ю. (Современные проблемы физического материаловедения, 2015)
  Методом калориметрии и по модели идеальных ассоциированных растворов изучены термодинамические свойства системы Mn—Sb. Согласно этим и известным из литературы данным сделан прогноз энтальпии образования расплавов и ...
 • Шевченко, М.А.; Кудин, В.Г.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2012)
  Описаны основные уравнения теории идеальных ассоциированных растворов для двойных сплавов. Проведен поиск оптимальных алгоритмов решения возникающих систем нелинейных уравнений, а также состава и свойств ассоциатов, исходя ...
 • Кудін, В.Г.; Левченко, П.П.; Романова, Л.О.; Кобилінська, Н.Г.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2015)
  За методом диференціально-термічного аналізу встановлено температури, при яких відбувається взаємодія компонентів сплавів і проміжних фаз систем Al—La, Al—Y, та розраховано теплові ефекти цих фазових перетворень в розглянутих ...
 • Кудин, В.Г.; Шевченко, М.А.; Кобылинская, Н.Г.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2012)
  Рассмотрены возможности моделирования термодинамических свойств сплавов тройных металлических систем из аналогичных для двойных граничных подсистем. Представлено сравнение наиболее типичных методов "геометрического" и ...
 • Кудін, В.Г.; Романова, Л.О.; Кобилінська, Н.Г.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2015)
  Із відомих термодинамічних властивостей розплавів подвійних граничних підсистем розраховано за різними моделями аналогічні параметри для розплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga.
 • Богаченко, А.Г.; Галинич, В.И.; Нейло, И.А.; Мищенко, Д.Д.; Гончаров, И.А.; Маркив, В.Я.; Белявина, Н.Н.; Кудин, В.Г.; Судавцова, В.С. (Современная электрометаллургия, 2012)
  Исследовано поведение WC и Co при электрошлаковом кокильном литье б/у бурового инструмента. Показано, что при нагреве расходуемого электрода до 1150…1200 °С окисляется незначительная часть WC и Co (до 10 %).Установлено, ...
 • Гончаров, И.А.; Галинич, В.И.; Мищенко, Д.Д.; Судавцова, В.С. (Автоматическая сварка, 2015)
  Оксиды алюминия и кремния входят в состав флюсов для сварки, электрошлакового переплава и металлургических шлаков. Знание термодинамических свойств смесей системы оксид алюминия–оксид кремния позволит оценить характер их ...
 • Гончаров, И.А.; Галинич, В.И.; Мищенко, Д.Д,; Судавцова, В.С. (Автоматическая сварка, 2014)
  Проведена экспертная оценка литературных данных и предложена методика расчета термодинамических свойств расплавов системы СаО–Al₂O₃ во всем концентрационном диапазоне. Из координат линии ликвидус диаграммы состояния ...
 • Гончаров, И.А.; Галинич, В.И.; Мищенко, Д.Д.; Шевченко, М.А.; Судавцова, В.С. (Автоматическая сварка, 2011)
  Предложена расчетная методика прогнозирования термодинамических свойств простых шлаковых расплавов с учетом координат ликвидуса диаграмм состояния. Рассчитаны избыточные интегральные функции в более сложных системах. ...
 • Стовпченко, Г.П.; Лісова, Л.О.; Медовар, Л.Б.; Гончаров, І.О.; Полішко, Г.О.; Судавцова, В.С. (Современная электрометаллургия, 2016)
  При виготовленні порожнистих зливків особливо бажаним є довільне відділення гарнісажу, оскільки його видалення з внутрішніх поверхонь глибоких та малих отворів є складним та трудомістким процесом. У зв’язку з цим привернула ...
 • Гончаров, И.А.; Галинич, В.И.; Мищенко, Д.Д.; Шевчук, Р.Н.; Дученко, А.Н.; Судавцова, В.С. (Автоматическая сварка, 2013)
  Оксид кремния входит в состав флюсов для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Для прогнозирования металлургических и сварочно-технологических свойств флюсов важно знать его активность в шлаковом расплаве. Целью ...
 • Романова, Л.А.; Кобилінська, Н.Г.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2015)
  Проаналізовано процеси, що перебігають при переробці пластмас за методом піролізу. Встановлено, що склад продуктів піролізу змінюється в залежності від температури і наявності (відсутності) нікельового каталізатора. ...
 • Гончаров, И.А.; Галинич, В.И.; Мищенко, Д.Д.; Судавцова, В.С. (Автоматическая сварка, 2015)
  Проведен анализ литературных данных о фазовых равновесиях диаграмм состояния и термодинамических свойствах сплавов системы оксид кальция–оксид кремния. Установлено, что данные активностей компонентов этих расплавов ...
 • Романова, Л.А.; Шевченко, М.А.; Кудин, В.Г.; Суботенко, П.Н.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2013)
  Выполнен анализ фазовых равновесий и термодинамических свойств сплавов тройных систем Al—Ni—РЗМ. Исследованы термохимические свойства тройных систем Al—Ni—Y (La) методом изопериболической калориметрии. Эти свойства рассчитаны ...
 • Романова, Л.А.; Шевченко, М.А.; Кудин, В.Г.; Суботенко, П.Н.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2012)
  Методом высокотемпературной шопериболической калориметрии определены парциальные и интегральные энтальпии смешения жидких сплавов тройных систем Al—Ni—Ge, Al—Ni—Si, Al—Ni—Y в температурном интервале 1770—1800 К Установлено, ...
 • Суботенко, П.Н.; Кудин, В.Г.; Шевченко, М.А.; Иванов, М.И.; Березуцкий, В.В.; Судавцова, В.С. (Современные проблемы физического материаловедения, 2015)
  Методом изопериболической калориметрии определены энтальпии смешения жид¬ких сплавов двойной системы Ni—La в интервале концентраций 0,75 < xNi < 0,80 при 1800 K. Термодинамические свойства жидких двойных сплавов Ni—La ...