Перегляд за автором "Сембер, С.В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Сембер, С.В.; Стойка, В.С.; Легеза, Н.Е. (Економіка промисловості, 2016)
  В статті розглянуто особливості становлення, розвитку та функціонування ісламських банків. Авторами досліджено географію поширення та визначено країни, які являються лідерами ісламського банкінгу в сучасній світовій ...
 • Лепа, В.В.; Авксєнтьєв, М.Ю.; Сембер, С.В. (Математичне моделювання в економіці, 2013)
  В статті розглянуто моделі позабюджетних фондів в економіці регіону, а саме моделі фондів державного соціального страхування. Розглянуто групи позабюджетних фондів за способом формування та витрачання коштів.
 • Сембер, С.В.; Бондаренко, В.М. (Математичне моделювання в економіці, 2013)
  У статті висвітлено основні проблеми інформаційного забезпечення та подано основні блоки модуля аналізу даних ІАСБП в Україні. Визначено основні переваги створеного інформаційного ресурсу та перспективи його удосконалення. ...
 • Скрипниченко, М.І.; Лебеда, Т.Б.; Авксєнтьєв, М.Ю.; Сембер, С.В. (Математичне моделювання в економіці, 2013)
  У статті зазначено актуальні проблеми оцінки впливу податкового регулювання на динаміку макропоказників економічного розвитку. Здійснено аналіз антикризового досвіду стосовно фіскальних механізмів макроекономічного регулювання ...
 • Сембер, С.В.; Брітченко, І.Г.; Стойка, В.С. (Економіка промисловості, 2017)
  Розглянуто досвід провідних країн Європи щодо побудови системи даних фінансових інститутів та їх значення для економічного розвитку. Обґрунтовано доцільність створення кооперативних банків на території нашої держави. ...
 • Лепа, Р.М.; Дасів, А.Ф.; Сембер, С.В. (Математичне моделювання в економіці, 2013)
  У статті сформовано інтелектуальну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему супроводу бюджетного процесу на основі використання середовища розробки програмних продуктів Visual Studio. Як мову програмування було обрано ...
 • Чубарь, О.Г.; Сембер, С.В.; Матьовка, Т.В. (Економіка промисловості, 2018)
  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти й особливості застосування на регіональному рівні фінансових інструментів підтримки і забезпечення інноваційних процесів. Вибір теми обумовлений необхідністю пошуку джерел фінансових ...