Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за автором "Полубінський, В.В."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за автором "Полубінський, В.В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Визначено протяжнiсть областi сполук з шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) в ряду двошарових перовськiтiв Sr₂LnInTiO₇. Синтезовано новi iндотитанати Sr₂LnInTiO₇ (Ln — La, Pr, Nd, Sm) при термообробцi еквiмолярних ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Встановлені границі морфотропного переходу шаруватої перовськітоподібної структури (ШПС) у ряду одношарових перовськітів Sr₃LnB^IIISnO₈ (B^III — Sc, In). Синтезовано Sr₃LnInSnO₈ (Ln — La, Pr, Nd), Sr₃LaScSnO₈ та методом ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Визначено границю областi з шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) у ряду сполук типу Sr₂LnScTiO₇. Твердофазним синтезом iз еквiмолярних сумiшей Sr₂TO₄+LnScO₃ або SrLn₂Sc₂O₇ +Sr₃Ti₂O₇ синтезовано новi скандатотитанати ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2012)
  Методом рентгеноструктурного аналiзу порошку визначено шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС) нiобату Sr₃LaNb₃O₁₂, який синтезовано низькотемпературною (1120 К) термообробкою спiльноосаджених гiдроксикарбонатiв. ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2013)
  Синтезовано сполуки La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe, In). Методом рентгенiвської дифракцiї на порошках визначено шаруватi перовськiтоподiбнi структури (ШПС) стехiометричних сполук La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe). Встановлено ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2016)
  За керамiчною технологiєю (прекурсори — чотиришаровий Sr₅Nb₄O₁₅+перовськiт SrZrO₃, T = 1670 K) синтезовано п’ятишаровий нiобатоцирконат Sr₆Nb₄ZrO₁₈ та методом рентгенiвської дифракцiї на порошку визначено його шарувату ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Визначенi границi областей iз шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) в рядах сполук типу Sr₂LnB^IIISnO₇ (B^III — Sc, In). Твердофазним синтезом iз еквiмолярних сумiшей Sr₃Sn₂O₇ + SrLn₂Sc₂O₇ i Sr₂SnO₄ + LnInO₃ ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В.; Рожков, М.В. (Доповіді НАН України, 2012)
  Термообробкою сумісноосаджених гідроксидів синтезований перший Sc-вмісний представник сімейства сполук типу AnBn−1O3n складу La5Ti3ScO15. Методом рентгенівської порошкової дифрактометрії визначено кристалічну шарувату ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2013)
  Синтезовано сполуки Sr₆Nb₄SnO₁₈ й Ba₅KNb₅O₁₈, методом рентгенiвської дифракцiї на порошках визначено їх шаруватi перовськiтоподiбнi структури (ШПС). Встановлено належнiсть їх ШПС до структурного типу Ba₆Nb₄TiO₁₈. Параметри ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2013)
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2012)
  Термообробкою спільнозакристалізованих нітратів синтезовано скандатоіндати BaLn2ScInO7 (Ln — La, Pr, Nd, Sm, Eu) та методом рентгенівської дифракції на порошках визначено їх кристалічні шаруваті перовськітоподібні структури ...
 • Тітов, Ю.О.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2018)
  На основі аналізу й узагальнення даних про синтезовані авторами та відомі сполуки типу (Me^II,Ln)n₊₁BnO₃n₊₁ із шаруватою перовськітоподібною структурою (ШПС) визначено необхідні умови існування сполук та фаз складу ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Термообробкою шихти Sr₂TiO₄ й SrLnB^IIIO₄ (B^III — Sc, In) синтезовано скандатотитанати Sr₃LnScTiO₈ (Ln — La, Pr, Nd, Sm, Eu) та iндатотитанати Sr₃LnInTiO₈ (Ln — La, Pr, Nd) з одношаровою шаруватою перовськiтоподiбною ...