Перегляд за автором "Паляниця, Б.Б."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Кулик, Т.В.; Паляниця, Б.Б.; Бородавка, Т.В.; Чуйко, О.О. (2007)
  The adsorptive modifying of silica by chitosan is carried out. The isotherm of adsorption and the value of the limiting adsorption of chitosan on the surface of fumed silica are found. The desorption of chitosan from the ...
 • Азізова, Л.Р.; Паляниця, Б.Б.; Казакова, О.О. (Поверхность, 2008)
  Методами ІЧ-спектроскопії, квантово-хімічними та адсорбційними методами аналізу досліджено взаємодію нижчих членів гомологічного ряду аліфатичних карбоно­вих кислот з поверхнею високодисперсного кремнезему. Одержані величини ...
 • Дудік, О.О.; Кулик, Т.В.; Паляниця, Б.Б.; Тарнавський, С.С. (Поверхность, 2011)
  Досліджено процеси адсорбції–десорбції ряду первинних аліфатичних амінів на поверхні високодисперсних кремнезему, алюмо- та титанокремнеземів за допомогою методів ІЧ-спектроскопії та термопрограмованої десорбційної ...
 • Кулик, Т.В.; Дудік, О.О.; Паляниця, Б.Б.; Барвінченко, В.М. (Хімія, фізика та технологія поверхні, 2010)
  Встановлено, що найвища адсорбція лідокаїну на поверхні кремнезему при рН~8,1, близькому до величини рКа лідокаїну (рК=7,9), тобто в області рН, оптимальній для реалізації максимальної біологічної дії. Методом термопрограмованої ...
 • Бородавка, Т.В.; Паляниця, Б.Б.; Кулик, Т.В. (Поверхность, 2008)
  Одержано ізотерми адсорбції хітозану на поверхні кремнезему, титанокрем­незему та алюмокремнезему. Знайдено, що адсорбційна здатність щодо хітозану зменшується в ряду алюмокремнезем>титанокремнезем>кремнезем. Модифіковані ...
 • Кулик, Т.В.; Паляниця, Б.Б.; Дудік, О.О.; Тарнавський, С.С.; Терець, М.І. (Поверхность, 2016)
  Досліджено процеси адсорбції та термічні перетворення 1-метилпіперазину на поверхні високодисперсних кремнезему, алюмо- та титанокремнезему за допомогою методів ІЧ-спектроскопії та термопрограмованої десорбційної ...
 • Кулик, Т.В.; Подуст, Т.В.; Паляниця, Б.Б.; Азізова, Л.Р.; Терець, М.І.; Барвінченко, В.М.; Михаловська, Л.І. (Поверхность, 2015)
  Методом мас-спектрометрії з іонізацією електророзпиленням визначено ізомерний склад рутозидів венорутону. Отримано ізотерми адсорбції венорутону на поверхні кремнезему та кремнезему, модифікованого хітозаном та декстраном. ...
 • Галярник, Д.М.; Бакалінська, О.М.; Паляниця, Б.Б.; Кулик, Т.В.; Картель, М.Т. (Поверхность, 2015)
  Досліджено стабільність розчинів бензоїл- та лаурилпероксидів у різних розчинниках. Визначена каталітична активність нанопоруватих (природне КАУ та синтетичне СКН активоване вугілля) і нанорозмірних (вуглецеві нанотрубки) ...
 • Галярник, Д.М.; Бортник, Н.В.; Бакалінська, О.М.; Паляниця, Б.Б.; Кулик, Т.В.; Картель, М.Т. (Поверхность, 2014)
  Досліджена стабільність 5 % розчинів пероксиду протягом двох годин, яка спадає у ряді: етилацетат, ацетон, чотирьоххлористий вуглець, бутанол, оцтова кислота. Визначена каталітична здатність каталази, нанопоруватих (активоване ...
 • Дем’яненко, Є.М.; Гребенюк, А.Г.; Лобанов, В.В.; Паляниця, Б.Б.; Кулик, Т.В. (Поверхность, 2012)
  В наближенні теорії функціонала густини розглянуті можливі механізми термодеструкції гістаміну у вільному стані та в хемосорбованому на поверхні кремнезему стані в умовах температурно-програмованого десорбційного ...