Перегляд за автором "Одинець, Є.В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Одинець, Є.В.; Бабарик, А.А.; Баумер, В.М.; Слободяник, М.С.; Шишкін, О.В. (Доповіді НАН України, 2011)
  Кристали нового цирконато-танталату калію K3ZrTa7O21 були вирощені методом розчин-розплавної кристалізації в розплаві K2O–ZrO2–Ta2O5–MoO3. Вказана сполука належить до гексагональної сингонії, просторова група P63/mcm з ...
 • Теребіленко, К.В.; Кисельов, Д.В.; Одинець, Є.В.; Слободяник, М.С. (Доповіді НАН України, 2015)
  Дослiджено особливостi кристалiзацiї в розплавах системи Na−Y−Mo−O−F та знайдено два поля кристалiзацiї сполуки NaY(MoO₄)₂ та сумiшi NaY(MoO₄)₂ з Na₅Y(MoO₄)₄. Вперше синтезовано NaY(MoO₄)₂ з молiбдат-фторидних розплавiв ...
 • Бабарик, А.А.; Одинець, Є.В.; Баумер, В.М.; Слободяник, М.С.; Шишкін, О.В. (Доповіді НАН України, 2010)
  Методом розчин-розплавної кристалізації у системі K2O–P2O5–TiO2–Nb2O5–(MoO3) отримано монокристали складного фосфату K5,67Ti2,73Nb5,27P5O34 при відносному мольному вмісті оксидних компонентів у межах Nb2O5/(Nb2O5+TiO2)=40–50%. ...
 • Каряка, Н.С.; Труш, В.О.; Смола, С.С.; Фадєєв, Є.М.; Одинець, Є.В.; Слива, Т.Ю.; Амірханов, В.М. (Доповіді НАН України, 2016)
  Синтезовано ряд комплексiв лантаноїдiв з N-(дифенiлфосфорил)бензамiдом (HL = C₆H₅CONHPO(C₆H₅)₂) загального складу Ln(HL)₃(NO₃)₃ (Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu). На основi даних IЧ, ПМР та електронної спектроскопiї, а також ...