Перегляд за автором "Мельник, О.Б."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Мельник, О.Б.; Барабаш, М.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011)
  Запропоновано новий альґоритм побудови багатокомпонентних сумішей щільних пакувань твердих сфер (ЩПТС). За допомогою вказаного альґоритма одержано найщільніші пакування в бінарних ЩПТС-моделях еквікомпонентного складу для ...
 • Мельник, О.Б. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2014)
  Розвинуто термодинамічний підхід для оцінювання стабільности багатокомпонентних металевих твердих розчинів заміщення шляхом визначення їхньої Ґіббсової вільної енергії. В межах формалізму досліджено жаростійкі системи ...
 • Мельник, О.Б.; Шевченко, А.Б.; Куницький, Ю.А. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2009)
  Розроблено формалізм для оцінки стабільности заряджених металічних наночастинок. Процедура ґрунтується на дослідженні балансу енергії когезії та Кульонової енергії кластерів. Енергія когезії визначалася за допомогою методи ...
 • Мельник, О.Б.; Куницький, Ю.А.; Шевченко, А.Б.; Барабаш, М.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010)
  Гартуванням з розтопу одержано масивні аморфні та нанокристалічні зразки стопу Zr₅₀Cu₃₀Al₁₀Ni₁₀. Оберненою методою Монте-Kaрло виконано реконструкцію атомарної будови аморфного Zr₅₀Cu₃₀Al₁₀Ni₁₀ на основі експериментальних ...