Перегляд за автором "Мельник, А.К."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Макара, В.А.; Стебленко, Л.П.; Плющай, І.В.; Калініченко, Д.В.; Курилюк, А.М.; Кріт, О.М.; Мельник, А.К. (Металлофизика и новейшие технологии, 2013)
  Досліджено зв'язок між сформованим за високотемпературного деформування дефектно-домішковим станом кристалів кремнію та його магнітними властивостями. Виявлена у здеформованих кристалах кремнію зміна магнітного моменту ...
 • Бару, Ю.А.; Мельник, А.К.; Ткаченко, С.В.; Милых, В.И. (Електротехніка і електромеханіка, 2008)
  Излагаются основные вопросы теории и проектирования линейных импульсных электродинамических двигателей для невзрывных сейсмоисточников. Определены критерии применения электродинамических и электромагнитных линейных импульсных ...
 • Стебленко, Л.П.; Трачевський, В.В.; Мельник, А.К.; Курилюк, А.М.; Кріт, О.М.; Науменко, С.М.; Кобзар, Ю.Л.; Юргелевич, І.В.; Розуван, С.Г.; Теселько, П.О. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2017)
  В роботі вивчається вплив сильних магнетних полів (В = 9,4 Тл) на наноструктуру та мікропластичність кристалів кремнію. Встановлені магнетостимульовані ефекти вказують на наявність залежности між еволюцією наноструктури ...
 • Мельник, А.К.; Самусь, Н.В.; Хільчевський, О.М.; Бабій, Л.В.; Трачевський, В.В.; Вовк, А.І.; Кухар, В.П. (Доповіді НАН України, 2012)
  Синтезовано біс(1-оксил-2,2,6,6-тетраметилпіперидиніл-4-ові) ефіри адамантан-1,3-дикарбонової і 5,7-диметиладамантан-1,3-дикарбонової кислот (бірадикали 1 й 2 відповідно). Результати дослідження бірадикалів методом ...
 • Трачевський, В.В.; Беркещук, М.В.; Рачій, Б.І.; Трохименко, О.М.; Мельник, А.К.; Яценко, Т.Л. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2009)
  Досліджено стан поверхневих груп у поруватому вуглецевому матеріялі (ПВМ) та вплив лазерного опромінення на властивості груп і електронну підсистему ПВМ. Методою ЯМР виявлено різні типи поверхневих груп та досліджено ...
 • Рачій, Б.І.; Куницька, Л.Ю.; Трачевський, В.В.; Магомета, О.Д.; Куницький, Ю.А.; Мельник, А.К.; Бозбєй, Ю.Ф.; Беркещук, М.В. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010)
  Оптимізовано режими синтези вуглецевих наноматеріялів (ВНМ) з оптимальною морфологією та розподілом пор за розмірами, які забезпечують високі характеристики електрохемічних конденсаторів. Методами рентґеноструктурної, ...