Перегляд за автором "Марічев, К.О."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Марічев, К.О.; Короткіх, М.І.; Кисельов, А.В.; Пехтерева, Т.М.; Бумагін, М.О.; Раєнко, Г.Ф.; Швайка, О.П. (Доповіді НАН України, 2011)
    Знайдено високий каталітичний ефект карбенів у реакції трансестерифікації, який у надлишку спирту більше ніж на порядок за показниками TON і TOF переважає відомий з наукових джерел каталітичний ефект карбенів у реакціях ...
  • Марічев, К.О.; Глиняна, Н.В.; Коротких, М.І.; Швайка, О.П.; Кисельов, А.В.; Кнішевицький, А.В.; Пехтерєва, Т.М.; Дударенко, Г.В.; Комаровська-Порохнявець, О.З.; Лубенець, В.І.; Новиков, В.П. (Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2011)
    Наведені дані з антимікробної активності протокарбенових- та металокарбенових сполук ряду азолів і піридину. Встановлено високу антимікробну активність макроциклічних імідазолієвих солей 2а-с і 1 -цетилпіридинієвих солей ...
  • Короткіх, М.І.; Марічев, К.О.; Кисельов, А.В.; Швайка, О.П. (2008)
    На основі моноокса-, діоксаалкіленхлоридів і азолів синтезовано макроциклічні похідні краун-карбеноїдних сполук ряду імідазолу та бензімідазолу, зокрема макроциклічні солі, бісазолони, бісазолтіони, бісазолселенони та ...