Перегляд за автором "Марків, В.Я."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Визначено протяжнiсть областi сполук з шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) в ряду двошарових перовськiтiв Sr₂LnInTiO₇. Синтезовано новi iндотитанати Sr₂LnInTiO₇ (Ln — La, Pr, Nd, Sm) при термообробцi еквiмолярних ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Встановлені границі морфотропного переходу шаруватої перовськітоподібної структури (ШПС) у ряду одношарових перовськітів Sr₃LnB^IIISnO₈ (B^III — Sc, In). Синтезовано Sr₃LnInSnO₈ (Ln — La, Pr, Nd), Sr₃LaScSnO₈ та методом ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Визначено границю областi з шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) у ряду сполук типу Sr₂LnScTiO₇. Твердофазним синтезом iз еквiмолярних сумiшей Sr₂TO₄+LnScO₃ або SrLn₂Sc₂O₇ +Sr₃Ti₂O₇ синтезовано новi скандатотитанати ...
 • Беженар, М.П.; Божко, С.А.; Гарбуз, Т.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я. (Сверхтвердые материалы, 2008)
  Методами рентгенівського фазового та рентгеноструктурного аналізів показано, що при реакційному спіканні композитів кубічного нітриду бору з шихти cBN + 8 ‰ Al + 26 ‰ TiC в умовах високого тиску (4,2 ГПа, 1750 К) в складі ...
 • Білявина, Н.М.; Тимошенко, М.В.; Тітов, Ю.О.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С. (Украинский химический журнал, 2009)
  При температурі 700 °С на повітрі досліджено кінетику ізотермічного окиснення сполук та фаз, які існують у багатій на мідь області концентрацій системи Y—Cu—Ga. Встановлено, що незалежно від кристалічної структури фаз ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А.; Ящук, В.П. (2008)
  The crystal slab perovskite-like structure of individual compound BaLa₂Ti₃O₁₀ synthesized by the heating of co-precipitated hydroxy-carbonates has been determined by X-ray powder diffraction, and its peculiarities are analyzed.
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А.; Ящук, В.П. (Доповіді НАН України, 2010)
  Методом порошкової рентгенiвської дифракцiї визначено кристалiчну шарувату перовськiтоподiбну структуру iндивiдуальних сполук BaNd2Ti3O10 й BaSm2Ti3O10, синтезованих термообробкою сумiсноосаджених гiдроксикарбонатiв, та ...
 • Тітов, Ю.О.; Бєлявіна, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А. (2008)
  The crystal slab perovskite-like structure of compound BaPr₂Ti₃O₁₀ synthesized by the heating of co-precipitated hydroxy-carbonates has been determined by X-ray powder diffraction, and its peculiarities are analyzed.
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2012)
  Методом рентгеноструктурного аналiзу порошку визначено шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС) нiобату Sr₃LaNb₃O₁₂, який синтезовано низькотемпературною (1120 К) термообробкою спiльноосаджених гiдроксикарбонатiв. ...
 • Гарбуз, Т.О.; Беженар, М.П.; Божко, С.А.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я. (Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения, 2009)
  Features of crystal structure ZrB2 in the polycrystals obtained at sintering of powders ZrB2 at a high pressure and in composites system cBN–ZrN–Al obtained by reactionary sintering at a high pressure it has been investigated.
 • Білявина, Н.М.; Тимошенко, М.В.; Тітов, Ю.О.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С. (Украинский химический журнал, 2009)
  Методом порошку визначено кристалічну структуру сполук YCu₆ (структура типу TbCu₇), YCu₄ (?), Y₁₄Cu₅₁ (Gd₁₄Ag₅₁) та фаз: 1 — YCu₆.₀₋₅.₅Ga₆.₀₋₆.₅ (ThMn₁₂), 2 — YCu₆.₈Ga₄.₂ (BaCd₁₁), 3 — YCu₆.₄Ga₄.₆ (SmCu₆.₂Ga₄.₈), 4 — ...
 • Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Тимошенко, М.В.; Тітов, Ю.О.; Слободяник, М.С. (Доповіді НАН України, 2011)
  Методами монокристала та порошку визначено кристалічну структуру і уточнено склад шести багатих на галій фаз системи Y–Cu–Ga. Показано, що структури усіх цих фаз можна отримати з ромбічно деформованої підгратки типу BaAl4 ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2013)
  Синтезовано сполуки La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe, In). Методом рентгенiвської дифракцiї на порошках визначено шаруватi перовськiтоподiбнi структури (ШПС) стехiометричних сполук La₅Ti₃B^IIIO₁₅ (B^III — Ga, Fe). Встановлено ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Полубінський, В.В. (Доповіді НАН України, 2015)
  Визначенi границi областей iз шаруватою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) в рядах сполук типу Sr₂LnB^IIISnO₇ (B^III — Sc, In). Твердофазним синтезом iз еквiмолярних сумiшей Sr₃Sn₂O₇ + SrLn₂Sc₂O₇ i Sr₂SnO₄ + LnInO₃ ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Чумак, В.В. (Доповіді НАН України, 2014)
  Методом рентгенiвської порошкової дифракцiї визначено шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС) CaPr₃GdTi₅O₁₇ (пр. гр. P21/b, a = 0,7671(3) нм, b = 3,145(1) нм, c = 0,5444(2) нм, γ = 96,99(2) °, RB = 0,086). Встановлено ...
 • Тітов, Ю.О.; Бєлявіна, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Чумак, В.В.; Ящук, В.П. (2008)
  The crystal layer perovskite-like structures (LPS) of five-slab phases Ca5−xSrxTiNb4O17 (x = 1, 2, 3, 4) have been determined by X-ray powder diffraction. The peculiarities of LPS of synthesized phases and the known five-slab ...
 • Коновал, С.М.; Гарбуз, Т.О.; Беженар, М.П.; Божко, С.А.; Нагорний, П.А.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я. (Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения, 2009)
  Reactionary interacting has been investigated at sintering in carbide and steel apparatuses of high pressure of cubic nitride of boron composites from a charge cBN–Al and cBN–Al–TiB2 depending on the aluminium content ...
 • Кудін, В.Г.; Осіпов, О.С.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Макара, В.А.; Ткач, В.М. (Доповіді НАН України, 2011)
  Потрійні бориди Ni23−xMexB6 типу Cr23C6 синтезовані методом реакційного спікання при високому тиску 8 ГПа і температурі 1200 °С з порошків нікелю та диборидів TiB2, ZrB2, HfB2. Уточнено кристалічну структуру цих боридів, ...
 • Кудін, В.Г.; Осіпов, О.С.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Макара, В.А.; Ткач, С.В. (Доповіді НАН України, 2011)
  Потрійний борид Ni23−xAlxB6 типу Cr23C6 синтезовано методом реакційного спікання в умовах високого тиску 8 ГПа при 1200 °С. Уточнено кристалічну структуру вказаного бориду, а також бориду такого самого вихідного складу, ...
 • Тітов, Ю.О.; Білявина, Н.М.; Марків, В.Я.; Слободяник, М.С.; Краєвська, Я.А. (2009)
  Термообробкою спiльнозакристалiзованих нiтратiв синтезовано iндати SrLnInO4 (Ln — La, Pr) i BaLaInO4 та методом рентгенiвської дифракцiї на порошку визначено їх кристалiчну шарувату перовськiтоподiбну структуру (ШПС). ...